Dnes
Teplota: 19.7 °C

Čtvtek, 15.7.2010Územní plán Náchod

Územní plán NáchodMěstský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel pro Město Náchod, připravuje pořízení nového územního plánu Náchod v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územím plánování a stavebním řádu.
Územní plán stanoví zejména koncepci rozvoje a ochranu hodnot území v obci - vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch. Dále řeší koncepci dopravní a technické infrastruktury, koncepci využití krajiny apod.
Územní plán je závazný pro rozhodování v území - zejména pro vydávání územních rozhodnutí, územních souhlasů, stavebních povoleních a dalších rozhodnutí. Územní plán řeší využití území (tj. určení jakým způsobem bude území využito, pro jakou stavbu, činnost či jinou funkci) a zásady jeho uspořádání, usiluje o dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů.
Způsob využití území obsažený v územním plánu ovlivňuje cenu pozemků.
Záměr výstavby nebo změny stavby, kterou občan zamýšlí provést, musí být v souladu s platným územním plánem.
Je v zájmu občanů, aby znali územní plán v místě bydliště a v místě vlastněných pozemků a staveb a jako občané se zajímali o záměry v něm navrhované.
Městský úřad Náchod, odbor výstavby územního plánování, upozorňuje občany a vlastníky nemovitostí, že mohou podat a uplatnit své požadavky písemnou formou již při přípravných pracích k pořízení nového územního plánu Náchod a to v termínu do 30. září 2010.


-Formulář žádosti na změnu (úpravu) územního plánu

 

 


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 18. 5. 2020


 Úřad:

 Pondělí 8-17 hod.
 Úterý 8-14 hod.
 Středa 8-17 hod.
 Čtvrtek 8-14 hod.
 Pátek 8-13:30hod. Přepážková pracoviště:

 Pondělí 8-12 13-17 pouze klienti objednaní on-line

 Úterý 8-14 bez objednání

 Středa 8-12 13-17 pouze klienti objednaní on-line

 Čtvrtek 8-14 bez objednání

 Pátek 8-11 pouze klienti objednaní on-line

 Více informací­


 CzechPoint:

 Po, St 8.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.
 Út, Čt 8:00-11.30 a 12:00-14.00 hod.
 Pá 8:00-13.30 hod.