Dnes
Teplota: 5.5 °C

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Ilustrační obrázek

1. Název

Úplný název povinného subjektu.

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

3. Organizační struktura (pdf/154 kB)

- Organizace zřízené městem
Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní údaje povinného subjektu.

   4.1 Kontaktní poštovní adresa

Strukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená k doručování poštovních zásilek.

   4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu.

   4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy.

   4.4 Telefonní čísla

Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.

   4.5 Čísla faxu

Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.

   4.6 Adresa internetové stránky

   www.mestonachod.cz
Elektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného subjektu s hypertextovým odkazem.

   4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická adresa všech elektronických podatelen povinného subjektu s hypertextovými odkazy.

   4.8 Další elektronické adresy

Další elektronické adresy povinného subjektu, případně dalších pracovníků povinného subjektu.

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu.

KB Náchod, číslo účtu: 19-222551/0100,
variabilní symbol dle druhu poplatku, popř. jiné platby; doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést účel platby

- Odpady
KB Náchod, číslo účtu: 19337551/0100, variabilní symbol - rodné číslo poplatníka (na každého poplatníka platba zvlášť), specifický symbol - číslo bytu (čp. domu); doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení poplatníka

- Platby dle smluv
nutné respektovat číslo účtu a variabilní symbol uvedené ve smlouvě

Některé platby lze uhradit v hotovosti v pokladnách Městského úřadu Náchod na adrese Masarykovo náměstí 40, nebo Němcové 2020, případně platební kartou prostřednictvím platebního terminálu umístěného na adrese Němcové 2020.


6. IČ

IČO: 00272868
Identifikační číslo povinného subjektu (IČ)

7. DIČ

DIČ: CZ00272868
Daňové identifikační číslo povinného subjektu (DIČ)

8. Dokumenty

   8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.

   8.2 Rozpočet


Rozpočet 2020


Rozpočet 2019


Rozpočet 2018


Rozpočet 2017

   - Rozpočet 2016 (pdf/1,2 MB)   Přílohy rozpočtu 2016 (zip/44 MB)   
   - Rozpočet 2015 (pdf/780 kB)   Přílohy rozpočtu 2015 (zip/7 MB)   
   - Rozpočet 2014 (pdf/199 kB)   Přílohy rozpočtu 2014 (zip/21 MB)   
   - Rozpočet 2013 (pdf/438 kB)
   - Rozpočet 2012 (pdf/242 kB)
   - Rozpočet 2011 (pdf/215 kB)
   - Rozpočet 2010 (pdf/455 kB)
   - Rozpočet 2009 (pdf/204 kB)
   - Rozpočet 2008 (pdf/240 kB)
   - Rozpočet 2007 (pdf/324 kB)
   - Rozpočet 2006 (pdf/208 kB)
   - Rozpočet 2005 (pdf/164 kB)
Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.

   Závěrečný účet 2019

   - Závěrečný účet 2019 (zip/71 MB)

   Závěrečný účet 2018

   - Závěrečný účet 2018 (zip/75 MB)

   Závěrečný účet 2017

   - Závěrečný účet 2017 (zip/78 MB)

   Závěrečný účet 2016

   - Závěrečný účet 2016(zip/60 MB)

   Závěrečný účet 2015

   - Závěrečný účet 2015(zip/44 MB)

   Závěrečný účet 2014

   - Závěrečný účet 2014(zip/43 MB)

   Závěrečný účet 2013

   - Závěrečný účet 2013(zip/42 MB)

   Závěrečný účet 2012

   - Závěrečný účet 2012 (zip/15 MB)9. Žádosti o informace

   - Žádosti o informace
   - Formulář - žádost o poskytnutí informací (rtf/9kB)
Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

10. Příjem žádostí a dalších podání

   - Příjem žádostí a dalších podání
Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

11. Opravné prostředky

   - Opravné prostředky
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob.

12. Formuláře

Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formulář získat.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.

14. Předpisy

   14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

   14.2 Vydané právní předpisy

   - Obecně závazné vyhlášky a nařízení
Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.

15. Úhrady za poskytování informací

   15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací (pdf)

Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb.

   15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.

16. Licenční smlouvy

   16.1 Vzory licenčních smluv

Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

   16.2 Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle §18 zákona (od roku 2000).

Poskytnuté informace podle zákona č.106/1999 Sb.

- Zobrazit poskytnuté informace podle zákona č.106/1999 Sb.

Provoz MěÚ Náchod od 26. 10. 2020


 Úřad:

po    26.10.2020    8-13
út 27.10.2020 10-15
st 28.10.2020 STÁTNÍ SVÁTEK
čt 29.10.2020 ZAVŘENO
30.10.2020 ZAVŘENO
po 02.11.2020 8-13
út 03.11.2020 ZAVŘENOObjednaní klienti dle objednávkového systému v rámci elektronické obsluhy občana si mohou vyřídit své záležitosti v časech, na které jsou objednaní (příp. budou kontaktováni pro možnost přesunu termínu).

Provoz objednávkového systému zůstane tedy zachován v následujícím období s omezením na uvedené dny, tj. pondělí a středa.

Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.

Provoz MěÚ Náchod od 26. 10. 2020


 Úřad:

po    26.10.2020    8-13
út 27.10.2020 10-15
st 28.10.2020 STÁTNÍ SVÁTEK
čt 29.10.2020 ZAVŘENO
30.10.2020 ZAVŘENO
po 02.11.2020 8-13
út 03.11.2020 ZAVŘENOObjednaní klienti dle objednávkového systému v rámci elektronické obsluhy občana si mohou vyřídit své záležitosti v časech, na které jsou objednaní (příp. budou kontaktováni pro možnost přesunu termínu).

Provoz objednávkového systému zůstane tedy zachován v následujícím období s omezením na uvedené dny, tj. pondělí a středa.

Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.