Dnes
Teplota: 24.1 °C

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ilustrační obrázek

1. Název

Město Náchod

2. Důvod a způsob založení

Město Náchod je jednou z obcí, na které se člení Česká republika. Je základním územním samosprávným celkem založeným na základě čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec spravuje své záležitosti samostatně - v samostatné působnosti.

Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán  jako svou přenesenou působnost.

Na základě zvláštních zákonů vykonávají orgány města Náchoda přenesenou působnost

  • vzákladním rozsahu - správní obvod je vymezen územím města Náchoda,
  • vrozsahu pověřeného obecního úřadu - správní obvod je vymezen územím obcí Borová, Česká Čermná, Dolní Radechová, Kramolna, Náchod, Nový Hrádek, Studnice a Vysokov,
  • vrozsahu obecního úřadu obce srozšířenou působností - správní obvod je vymezen územím obcí Bezděkov nad Metují, Borová, Brzice, Bukovice, Červená Hora, Červený Kostelec, Česká Čermná, Česká Metuje, Česká Skalice, Dolní Radechová, Horní Radechová, Hořičky, Hronov, Kramolna, Lhota pod Hořičkami, Litoboř, Machov, Mezilečí, Náchod, Nový Hrádek, Police nad Metují, Říkov, Slatina nad Úpou, Stárkov, Studnice, Suchý Důl, Velká Jesenice, Velké Petrovice, Velké Poříčí, Vestec, Vysoká Srbská, Vysokov, Zábrodí, Žďár nad Metují, Žďárky, Žernov.

3. Organizační struktura


4. Kontaktní spojení

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod
Telefon: 491 405 111
e-mail: podatelna@mestonachod.cz
ID DS: gmtbqhx

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod
Telefon: 491 405 111
e-mail: podatelna@mestonachod.cz
ID DS: gmtbqhx

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

ústředna - podatelna +420 491 405 111 podatelna@mestonachod.cz

4.4 Kontakty MěÚ Náchod

4.4 Telefonní seznam ke stažení ( PDF )

4.5 Adresa internetové stránky

www.mestonachod.cz

4.6 Adresa e-podatelny

www.mestonachod.cz/uredni-deska/e-podatelna/

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@mestonachod.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: gmtbqhx

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu.

KB Náchod, číslo účtu: 19-222551/0100,
variabilní symbol dle druhu poplatku, popř. jiné platby; doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést účel platby

- Odpady
KB Náchod, číslo účtu: 19337551/0100, variabilní symbol - rodné číslo poplatníka (na každého poplatníka platba zvlášť), specifický symbol - číslo bytu (čp. domu); doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení poplatníka

- Platby dle smluv
nutné respektovat číslo účtu a variabilní symbol uvedené ve smlouvě

Některé platby lze uhradit v hotovosti v pokladnách Městského úřadu Náchod na adrese Masarykovo náměstí 40, nebo Němcové 2020, případně platební kartou prostřednictvím platebního terminálu umístěného na adrese Němcové 2020.


6. IČO

IČO: 00272868

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00272868

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet


Rozpočet 2021


Rozpočet 2020


Rozpočet 2019


Rozpočet 2018


Rozpočet 2017

- Rozpočet 2016 (pdf/1,2 MB)Přílohy rozpočtu 2016 (zip/44 MB)
- Rozpočet 2015 (pdf/780 kB)Přílohy rozpočtu 2015 (zip/7 MB)
- Rozpočet 2014 (pdf/199 kB)Přílohy rozpočtu 2014 (zip/21 MB)
- Rozpočet 2013 (pdf/438 kB)
- Rozpočet 2012 (pdf/242 kB)
- Rozpočet 2011 (pdf/215 kB)
- Rozpočet 2010 (pdf/455 kB)
- Rozpočet 2009 (pdf/204 kB)
- Rozpočet 2008 (pdf/240 kB)
- Rozpočet 2007 (pdf/324 kB)
- Rozpočet 2006 (pdf/208 kB)
- Rozpočet 2005 (pdf/164 kB)
Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.

Závěrečný účet 2020 - návrh

- Závěrečný účet 2020 (zip/43 MB)

Závěrečný účet 2019

- Závěrečný účet 2019 (zip/71 MB)

Závěrečný účet 2018

- Závěrečný účet 2018 (zip/75 MB)

Závěrečný účet 2017

- Závěrečný účet 2017 (zip/78 MB)

Závěrečný účet 2016

- Závěrečný účet 2016(zip/60 MB)

Závěrečný účet 2015

- Závěrečný účet 2015(zip/44 MB)

Závěrečný účet 2014

- Závěrečný účet 2014(zip/43 MB)

Závěrečný účet 2013

- Závěrečný účet 2013(zip/42 MB)

Závěrečný účet 2012

- Závěrečný účet 2012 (zip/15 MB)9. Žádosti o informace

- Žádosti o informace
- Formulář - žádost o poskytnutí informací (rtf/9kB)

10. Příjem žádostí a dalších podání

- Příjem žádostí a dalších podání

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

Předpisy je též možné dohledat na www.zakonyprolidi.cz

11.2 Vydané právní předpisy

- Obecně závazné vyhlášky a nařízení

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací (pdf)

Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel o informace může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. V současné době nejsou vydána žádná rozhodnutí nadřízeného orgánu dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14a odst. 5 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pokud je k poskytování informací potřebná.

13.2 Výhradní licence

V současné době město Náchod neposkytlo žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

- Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.


Poskytnuté informace podle zákona č.106/1999 Sb.

- Zobrazit poskytnuté informace podle zákona č.106/1999 Sb.

Popisy úkonů orgánů veřejné moci

Popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, naleznete na Portálu veřejné správy.


Formuláře


Opravné prostředkyProvoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.