Dnes
Teplota: 22.5 °C

Ztráty a nálezy

Ilustrační obrázek

Problematiku nálezů upravuje ust. § 1051 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na základě těchto ustanovení je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen nález věci oznámit obci (zpravidla do tří dnů od nálezu), na jejímž území k nálezu došlo. Obec pak nález vyhlásí. Nepřihlásí-li se vlastník věci do tří let od jejího vyhlášení, připadá věc do vlastnictví nálezce či obce.

Přihlásí-li se obci vlastník věci před uplynutím lhůty tří let od jejího vyhlášení, je vyzván odpovědným zaměstnancem obce k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž povinen nahradit obci náklady, které jí vznikly v souvislosti s opatrováním věci.

Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) je možné odevzdat přímo tomu odboru městského úřadu, který zajišťuje příslušnou agendu. Nalezené věci se odevzdávají a je možné se o ně přihlásit na adrese:

Městský úřad Odbor správní
Masarykovo nám. 40
547 01 Náchod
budova radnice - přízemí č.1
odpovědný zaměstnanec:
Lenka Kudláčová
tel. 491 405 222
e-mail: le.kudlacova@mestonachod.cz

Seznam nalezených věcí

Datum: Popis:
30.6.2022
- 37/22 - 2 klíče
29.6.2022
- 35/22 - dotykový telefon
29.6.2022
- 36/22 - dotykový telefon
27.6.2022
- 34/22 - platební karta mastercard
24.6.2022
- 33/22 - dotykový telefon
14.6.2022
- 32/22 - klíče na zelené šňůře
13.6.2022
- 31/22 - Textilní peněženka na suchý zip s hotovostí
7.6.2022
- 28/22 - Dámská kosmetická taška
7.6.2022
- 30/22 - Čip na šňůře
7.6.2022
- 29/22 - Přívěsek ve tvaru křížku