Dnes
Teplota: 27.9 °C

Odbor správy majetku a financování

Starší zprávy

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2023

Čtvtek, 02.02.2023

Městský úřad Náchod zveřejňuje výzvu k podání žádostí o dotaci z dotačního programu Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na rok 2023

ilustrační foto ilustrační foto

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2022 zrušena

Úterý, 11.01.2022

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, oznamuje ve smyslu vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu, že pro rok 2022 nebude vyhlášen program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

ilustrační foto ilustrační foto

Program podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021

Středa, 10.02.2021

Ministerstvo kultury odbor památkové péče vyhlašuje Program podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021.

Ilustrační foto Ilustrační foto

Program podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020

Středa, 05.02.2020

Ministerstvo kultury odbor památkové péče vyhlašuje Program podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020

Ilustrační foto Ilustrační foto

Podpora obnovy kulturních památek

Čtvtek, 31.01.2019

Ministerstvo kultury vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Ilustrační foto Ilustrační foto

Výzva k podání podnětů do změny č. 1 územního plánu Města Náchod

Středa, 22.03.2017

Zastupitelstvo města Náchoda na svém šestnáctém zasedání 12. 12. 2016 projednalo pořízení první změny územního plánu, která zahrnuje řadu změn z podnětu města, občanů a oprávněných investorů.

Ilustrační foto Ilustrační foto

Zpracování územního plánu Náchod

Středa, 19.10.2016

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, Průběžné výzvy č. 2 Územní plány je od září 2015 do března 2017 možné žádat o dotaci na zpracování územních plánů pro území obce s rozšířenou působností (ORP).

Ilustrační foto Ilustrační foto

Nový územním plán Náchod již platný

Úterý, 19.07.2016

Dne 26.4.2010 Zastupitelstvo města Náchod schválilo pořízení Územního plánu Náchod a následně dne 11.11.2013 zadání územního plánu Náchod.

Ilustrační foto Ilustrační foto

logo logo