Dnes
Teplota: 27.9 °C

Volby do zastupitelstev krajů – 2. a 3. října 2020

Ilustrační obrázek

Vážení občané

Volby do zastupitelstev krajů se budou konat ve dvou dnech, v pátek 2.října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 3. října od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Voličem je státní občan, který nejpozději 3 října 2020 dovrší věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje

Hlasování probíhá pouze na území České republiky a to ve 13 krajích. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimku tvoří pouze voliči, kteří hlasují na voličský průkaz.

Hlasovací lístky, které jsou vytištěny pro každou volební stranu jednotlivě, obdrží voliči prostřednictvím České pošty a.s. a to nejpozději 29. září 2020.

Ve volební místnosti je třeba prokázat svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, resp. platným cestovním pasem České republiky.

Ke způsobu hlasování: volič vloží do úřední obálky pouze jeden lístek volební strany, pro kterou se rozhodl hlasovat. Může zde zakroužkováním pořadového čísla nejvýše 4 kandidátů vyznačit, kterému z nich dává přednost (tzv. udělení přednostních hlasů)

Voličský průkaz:

Ve volbách do zastupitelstev krajů může volič hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv volebním okrsku, který spadá do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu. Při ztrátě či odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Žádost musí obsahovat jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případný požadovaný způsob doručení voličského průkazu. Na tuto žádost není zákonem předepsaný formulář nicméně vzor žádosti o voličský průkaz je k dispozici na internetových stránkách Městského úřadu Náchod - Žádost o vydání voličského průkazu (363_81826985.doc / 0,2 MB)

Žádost lze podat v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu nejpozději do 25. září 2020 (listinná podoba žádosti musí obsahovat ověřený podpis voliče, elektronické podání se podává prostřednictvím datové schránky voliče)

Dále lze o voličský průkaz žádat osobně a to až do 30. září 2020 do 16:00 hodin - volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam

Volič, který hlasuje na voličský průkaz musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Vzhledem k aktuální situaci s onemocněním covid-19 lze předpokládat, že určitá část voličů se bude ve dnech voleb nacházet v nařízené karanténě či izolaci či v pobytovém zařízení, které bude uzavřeno podle zákona o ochraně veřejného zdraví z důvodu ochrany před onemocněním covid-19.

Všechny tyto případy nově řeší Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a da senátu v roce 2020, který byl dne 17.8.2020 schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Tento zákon upravuje speciální možnosti, jak mohou tito voliči uplatnit své právo volit v těchto volbách. Podrobné informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR v sekci volby.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. linkách 491 405 162, 491 405 134.

Bc. Hana Horáková

Vedoucí správního odboru

POZOR - DŮLEŽITÁ INFORMACE - ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI PRO VOLEBNÍ OKRSEK č. 9

Voliči, kteří doposud volili ve volební místnosti umístěné v budově penzionu Marie, Náchod budou nyní nově volit ve volební místnosti umístěné v budově ZŠ TGM, aula budovy - vstup zadním vchodem

Dokumenty