Dnes
Teplota: 24.0 °C

Úsek územního plánování

Územní plány- Náchod


Územní plány - obcí

Obce spadající do SO ORP Náchod: Bezděkov nad Metují, Borová, Brzice, Bukovice, Červená Hora, Červený Kostelec, Česká Čermná, Česká Metuje, Česká Skalice, Dolní Radechová, Horní Radechová, Hořičky, Hronov, Kramolna, Lhota pod Hořičkami, Litoboř, Machov, Mezilečí, Náchod, Nový Hrádek, Police nad Metují, Říkov, Slatina nad Úpou, Stárkov, Studnice, Suchý Důl, Velká Jesenice, Velké Petrovice, Velké Poříčí, Vestec, Vysoká Srbská, Vysokov, Zábrodí, Žďár nad Metují, Žďárky, Žernov

Projednávané územní plányOtevře mapku obcí ve formátu pdf

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady byly zpracovány v souladu se zněním zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č.500/2006 Sb. O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění. Jsou souborem základních údajů o území ORP Náchod.

Informace k ÚAP dle § 166 odst. 2 stavebního zákona č.183/2006 Sb., v  platném znění


Územní studie