Dnes
Teplota: 14.7 °C

Úsek územního řízení a stavebního řádu

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, je obecným stavebním úřadem pro území města Náchod, dále městyse Nový Hrádek a obcí Borová, Česká Čermná, Dolní Radechová, Kramolna, Studnice a Vysokov.


Jedná se o tato katastrální území:
Babí u Náchoda, Běloves, Borová, Bražec, Česká Čermná, Dlouhé, Dobrošov, Dolní Radechová, Jizbice u Náchoda, Kramolna, Lhotky, Lipí u Náchoda, Malé Poříčí, Městská Kramolna, Náchod, Nový Hrádek, Pavlišov, Řešetova Lhota, Staré Město nad Metují, Starkoč u Vysokova, Studnice u Náchoda, Trubějov, Třtice nad Olešnicí, Všeliby a Vysokov.

Stavební úřad vydává v rámci územního rozhodování (§ 76-100 stavebního zákona) územní rozhodnutí:
a) o umístění stavby nebo zařízení (popř. územní souhlas),
b) o změně využití území,
c) o změně vlivu užívání stavby na území,
d) o dělení nebo scelování pozemků,
e) o ochranném pásmu.

V rámci stavebního řádu (§ 103-131 stavebního zákona) projednává a vydává:

- Stavební povolení, popř. ohlášení staveb, stavebních úprav, terénních úprav a udržovacích prací.
- Povolení k užívání staveb a změn v užívání.
- Povolení či nařízení odstranění staveb, terénních úprav a zařízení.

Stavební úřad dále provádí stavební dozor a kontrolní prohlídky staveb (§ 132-142 stavebního zákona) a projednává přestupky a správní delikty na úseku územního rozhodování a stavebního řádu (§ 178-183 stavebního zákona).

Provoz MěÚ Náchod od 18. 5. 2020


 Úřad:

 Pondělí 8-17 hod.
 Úterý 8-14 hod.
 Středa 8-17 hod.
 Čtvrtek 8-14 hod.
 Pátek 8-13:30hod. Přepážková pracoviště:

 Pondělí 8-12 13-17 pouze klienti objednaní on-line

 Úterý 8-14 bez objednání

 Středa 8-12 13-17 pouze klienti objednaní on-line

 Čtvrtek 8-14 bez objednání

 Pátek 8-11 pouze klienti objednaní on-line

 Více informací­


 CzechPoint:

 Po, St 8.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.
 Út, Čt 8:00-11.30 a 12:00-14.00 hod.
 Pá 8:00-13.30 hod.