Dnes
Teplota: 4.7 °C

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Masarykovo náměstí 40

PSČ: 547 01 Náchod

 • odbor správní
  • úsek matrika
  • úsek podatelny
  • informační centrum
  • ověřování podpisů
  • CZECHPOINT
  • ztráty a nálezy
 • odbor správy majetku a financování
  • pokladna
  • úsek správy majetku
  • úsek bytová problematika
  • úsek investic a údržby majetku města
  • úsek účtárna
  • úsek daně a poplatky
  • úsek rozpočet města
  • úsek příspěvkové organizace
 • odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
 • starosta, místostarostové
 • tajemník
 • náchodský zpravodaj, internetové stránky

Zámecká 1845

PSČ: 547 01 Náchod

 • hlavní podatelna
 • odbor kanceláře tajemníka
 • odbor výstavby a územního plánování
  • úsek památkové péče
  • úsek územního plánu a regionálního rozvoje
 • odbor sociálních věcí
  • oddělení sociálně-právní ochrany a prevence
  • úsek sociální pomoci
  • zdravotnictví
 • odbor školství
 • odbor obecní živnostenský úřad
 • odbor životního prostředí
  • oddělení ochrany krajiny
  • oddělení vodoprávní

Němcové 2020

PSČ: 547 01 Náchod

 • odbor správní
  • úsek evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
  • úsek ochrany veřejného pořádku
 • odbor správy majetku a financování
  • poplatky za komunální odpad
 • odbor dopravy a silničního hospodářství
  • úsek registru vozidel
  • úsek získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • úsek provozu na pozemních komunikacích
  • úsek silničního hospodářství
  • úsek dopravního úřadu pro taxislužbu a městskou hromadnou dopravu


Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.