Dnes
Teplota: 22.5 °C

Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace

Skatepark

Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace

Kontaktní osoba: Ing. Jan Čtvrtečka
E-mail: j.ctvrtecka@mestonachod.cz
Adresa:
Masarykovo náměstí 40, Náchod, PSČ 547 01 IČO: 064 35 483

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
1. Organizace je zřizována za účelem odborné správy přírodních léčivých zdrojů a souvisejících zařízení nebo objektů lázeňského místa Běloves, a to v rozsahu vymezeném předmětem činnosti organizace.
2. Předmětem hlavní činnosti organizace je:
a) správa přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Běloves dle zákona č. 164/2001 Sb., lázeňského zákona, ve znění pozdějších předpisů,
b) správa, využití, ochrana, údržba a režimní měření zdrojů přírodních minerálních vod a ostatních výronů minerálních vod, a
c) investorská činnost v rámci zřízení, oprav nebo údržby jímacích, distribučních, akumulačních a jiných zařízení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a plynů.


Provoz MěÚ Náchod od 18. 5. 2020


 Úřad:

 Pondělí 8-17 hod.
 Úterý 8-14 hod.
 Středa 8-17 hod.
 Čtvrtek 8-14 hod.
 Pátek 8-13:30 hod. Přepážková pracoviště:

 Více informací + možnost objednání


 CzechPoint:

 Po, St 8.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.
 Út, Čt 8:00-14.00 hod.
 Pá 8:00-13.30 hod.


 CzechPoint, Zámecká 1845:

 Po, St 8.00-12.00 a 13.00-15.00 hod.
 Út, Čt 8:00-14.00 hod.
 Pá 8:00-13.30 hod.