Město Náchod - Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě
Dnes
Teplota: 18.0 °C

Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě

nemocnice
nadace-logo.jpg

Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě

sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
IČ: 05827744
č. účtu: 115-1410700207/0100

zakladatel:

Město Náchod,
kontaktní osoba: Iveta Janovská,
tel.: 491 405 210, 778 425 831,
e-mail: i.janovska@mestonachod.cz

správní rada:

Jan Birke - předseda
MUDr. Edita Nováková - místopředseda
MUDr. Ladislav Tichý
MUDr. Jaroslav Vokůrka
Ing. Martina Barková Poláková
Judita Koubková
Iveta Janovská - tajemnice

dozorčí rada:

Mgr. Hana Mílová předseda
Mgr. Renata Klimešová
MUDr. Petr Štěpán