Dnes
Teplota: 11,4 °C

Kultura

Náchodské Kuronské slavnosti

Město Náchod žije bohatým kulturním životem. Kulturní zařízení slouží nejen občanům Náchoda, ale i širokému okolí. Městská knihovna o.p.s., Regionální muzeum se stálou expozicí Dějiny Náchoda a Náchodska, Galerie výtvarného umění v Náchodě v bývalé zámecké jízdárně, Galerie ve Slávii a Galerie "U Mistra s palmou" nabízejí bohatý celoroční program. Beránek a.s. pořádá v divadle. Dr. Josefa Čížka každý měsíc divadelní představení, koncerty různých hudebních žánrů, literární večery, přednášky, plesy a další pořady pro širokou veřejnost.

Dům dětí a mládeže Déčko, naplňuje volnočasové aktivity dětí a mládeže, 364 dní v roce promítá Kino Vesmír na Dolby Digital Surround EX systému filmová představení, včetně uvádění častých premiér za účasti protagonistů a autorů filmů.

Ve městě a blízkém okolí rozvíjí svoji činnost řada spolků a občanských sdružení, která svými aktivitami přispívají k bohatému kulturnímu životu. Podporu všem těmto aktivitám poskytuje k tomuto účelu před více než deseti lety založená Kulturní a sportovní nadace města Náchoda formou grantových příspěvků.

Pravidelně se každý rok těší zájmu občanů významné kulturní akce - Reprezentační ples Města Náchoda a Pivovaru Náchod a.s., Náchodská prima sezóna - festival studentské tvořivosti a přehlídka jazzu, slavnostní ohňostroj k ukončení II. světové války vždy 7.5., Camerata nova - hudební přehlídka komorních sdružení, Náchodské kulturní léto, Vavřinecká pouť, Den fotografie, Orlicko-kladský varhanní festival, Náchodský výtvarný podzim a řada dalších akcí v předvánočním a vánočním čase. Kulturní rok v Náchodě je pestrý a zajímavý.

Dětská Prima sezóna

Pátek, 21.4.2017

Studentský festival Náchodská Prima sezóna, který letos oslaví krásné kulaté dvacetiny, se koná od 8. do 12. května.

Dětská Prima sezóna Dětská Prima sezóna

Na náměstí v Náchodě je k vidění putovní výstava fotografií našeho regionu

Čtvtek, 20.4.2017

Ve středu 19. dubna 2017 se v dopoledních hodinách uskutečnila na Masarykově náměstí v Náchodě vernisáž putovní venkovní výstavy fotografií z regionu Kladského pomezí.

Výstava fotografií našeho regionu Výstava fotografií našeho regionu

Výstava fotografií našeho regionu Výstava fotografií našeho regionu

Výstava fotografií našeho regionu Výstava fotografií našeho regionu

Krajské kolo kytarové soutěže v Jaroměři

Úterý, 18.4.2017

Dne 5. 4. se v ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři konalo krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře na kytaru. ZUŠ Náchod úspěšně reprezentovaly tři žákyně ze třídy pana učitele Pavla Čermáka.

Aktivní senior polsko-českého příhraničí

Středa, 12.4.2017

Vážení aktivní i třeba méně aktivní senioři, město Náchod je spolu s dalšími pěti partnery z české i polské strany zapojeno do projektu Aktivní senior polsko-českého příhraničí, CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000057 spolufinancovaného z prostředků EU – EFRR a SR ČR prostřednictvím programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.

Starší zprávy