Dnes
Teplota: -8.6 °C

Odbor obecní živnostenský úřad

Ilustrační obrázek

Informace o omezení provozu - odbor Obecní živnostenský úřad Náchod dne 28.03.2017

Úterý, 21.3.2017

Městský úřad, odbor Obecní živnostenský úřad informuje podnikatele o tom, že v úterý 28.března 2017 bude z důvodu celodenního školení omezen provoz úřadu.

Budova MěÚ Náchod Budova MěÚ Náchod

INFORMACE O NOVÉM ZÁKONU č.257/2016 Sb. O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU S ÚČINNOSTÍ OD 1.12.2016

Středa, 16.11.2016

Městský úřad, odbor Obecní živnostenský úřad Náchod informuje podnikatele o tom, že dnem 1.12.2016 nabývají účinnosti zákony č.257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru a č.258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru.

Ilustrační foto Ilustrační foto

Informace o změnách v plnění povinností osob vůči správci daně

Pondělí, 23.5.2016

Dne 1.1.2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., kterým se změnil zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, mj. v části třinácté i zákon č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon).

Informace k mimosoudnímu urovnání spotřebitelských sporů

Pátek, 20.5.2016

Městský úřad, odbor Obecní živnostenský úřad Náchod informuje podnikatele i spotřebitele o tom, že zákonem č. 378/2015 Sb. došlo s účinností od 1. 2. 2016 k novele zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v oblasti vztahující se k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů.

Starší zprávy