Dnes
Teplota: 17,7 °C

Odbor obecní živnostenský úřad

Ilustrační obrázek

INFORMACE O OMEZENÍ PROVOZU ODBORU OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁCHOD DNE 26.10.2017

Úterý, 17.10.2017

Městský úřad, odbor Obecní živnostenský úřad informuje podnikatele o tom, že ve čtvrtek 26. října 2017 bude úřad z důvodu celodenního školení uzavřen.

Informace o omezení provozu - odbor Obecní živnostenský úřad Náchod dne 28.03.2017

Úterý, 21.3.2017

Městský úřad, odbor Obecní živnostenský úřad informuje podnikatele o tom, že v úterý 28.března 2017 bude z důvodu celodenního školení omezen provoz úřadu.

Budova MěÚ Náchod Budova MěÚ Náchod

INFORMACE O NOVÉM ZÁKONU č.257/2016 Sb. O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU S ÚČINNOSTÍ OD 1.12.2016

Středa, 16.11.2016

Městský úřad, odbor Obecní živnostenský úřad Náchod informuje podnikatele o tom, že dnem 1.12.2016 nabývají účinnosti zákony č.257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru a č.258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru.

Informace o změnách v plnění povinností osob vůči správci daně

Pondělí, 23.5.2016

Dne 1.1.2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., kterým se změnil zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, mj. v části třinácté i zákon č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon).

Starší zprávy