Dnes
Teplota: 18.0 °C

Historie v odkazech

Historii Bělovse,
téměř v úplném znění obsahu knih "Vzpomínky na Běloves", Běloveské události roku 1945 očima svědků" a částí knihy "Ještě něco z běloveské historie" najdete na internetové adrese:
http://www.beloves.wz.cz/


SPOLEK PŘÁTEL VOJENSKÉ HISTORIE
6. prapor polních myslivců

Prusko-rakouská válka roku 1866, habsburská armáda do roku 1918
http://nachod.1866.cz/


1866
Stránky věnované válečným událostem v roce 1866
http://www.1866.cz/


Náchod ve fotografiích Jana Součka
Stránky (nejen) o Náchodě, které ilustrují proměny Náchoda v průběhu 20. století.
www.sweb.cz/nachodsko