Dnes
Teplota: 26.9 °C

Významné osobnosti


Hron z Náchoda (13. stol.)

zakladatel hradu a města, byl manem českého krále, r. 1247 ho zastupoval při volbě Viléma Holandského římským králem, od nějž dostal nový erb - černého lva ve zlatém poli, od poloviny 13. století z pověření českého krále kolonizoval dosud téměř neobydlené území dnešního Náchodska


Tobiáš Štefek z Koloděj (zemřel 1621) - narozen v Náchodě

regent všech panství rodu Smiřických, defensor městského stavu, direktor za stavovského povstání 1618, erbovní měšťan, popraven na staroměstském náměstí 21.6.1621


Antonín Strnad (1746 - 1799) - narozen v Náchodě

matematik, astronom, meteorolog, ředitel hvězdárny v Klementinu, profesor a rektor pražské univerzity, čestný měšťan Prahy


Josef František Hurdálek (1746 - 1833) - narozen v Náchodě

významný osvícenec, biskup litoměřický, uznávaný vzdělanec a zastánce filozofie Bernarda Bolzana


Josef Regner (1794 - 1852) - zemřel v Náchodě

páter Havlovický z Jiráskovy kroniky "U nás", nejznámější postava Náchodska z doby národního obrození, celý život usiloval o hmotné a duchovní povznesení lidu


Josef Myslimír Ludvík (1796 - 1856) - zemřel v Náchodě

náchodský kaplan, obrozenecký kněz, historik a badatel, autor prvních dějin Náchoda "Památky hradu, města a panství Náchoda" z roku 1857


Jan Karel Hraše (1840 - 1907) - zemřel v Náchodě

ředitel a inspektor náchodských škol, archeolog, historik, spisovatel, autor dějin Náchoda do roku 1740, zakladatel městského muzea


JUDr. Josef Čížek (1861 - 1934) - zemřel v Náchodě

mimořádně bohatá osobnost, starosta města, ochotník, Sokol, čelný funkcionář mnoha spolků, velmi se zasloužil o rozvoj města


Jan Letzel (1880 - 1925) - narozen v Náchodě

architekt, patřil mezi nejlepší žáky Jana Kotěry, realizoval mnoho významných staveb v Japonsku, projektoval tzv. Hirošimský dóm zničený při atomovém výbuchu v r. 1945, troska zapsána do seznamu kulturního dědictví Unesco


Sláva Vorlová (1894 - 1973) - narozena v Náchodě

hudební skladatelka, autorka orchestrálních děl (suita "Božena Němcová") i instrumentálních, komorních, vokálních a jiných skladeb, užívala novodobé kompoziční techniky


Josef Škvorecký (1924 - 2012) - narozen v Náchodě

spisovatel, překladatel, redaktor, své mládí prožité v Náchodě zobrazil především v románě "Zbabělci" a povídce "Prima sezona", s manželkou Zdenou Salivarovou založil významné exilové nakladatelství Sixty-Eight Publishers v Torontu