Dnes
Teplota: 19.5 °C

Strategický plán

Strategický plán byl vytvořen v souvislosti se zákonem o obcích 128/2000 Sb., který jako jednu z pravomocí zastupitelstva obce uvádí schvalovat program rozvoje obce. Zjednodušeně řečeno, stanovuje strategii, kterou město Náchod, hodlá realizovat, aby dosáhlo co nejlepších podmínek pro kvalitu života svých obyvatel a atraktivitu města pro jeho návštěvníky. Jedná se o strategii rozvoje území města, včetně všech místních částí.

Strategický plán má 3 základní části: analytickou (která definuje a stanoví současný stav území, jeho problémy a také potenciál dalšího rozvoje a která je zakončena stanovením silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb týkající se rozvoje města), strategickou (návrhovou, která stanovuje, co bude v návrhovém období strategického plánu - 15-20 let - podniknuto) a část implementační, která stanoví, jak bude strategický plán prostřednictvím svého nositele - Městem Náchod - realizován.

Tvorba strategického plánu rozvoje města je součástí projektu Zvýšení kvality veřejných služeb v Náchodě, č. CZ.1.04/4.1.01/89.00007, který je spolufinancován z EU - Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.