Dnes
Teplota: 18.0 °C

Sociální služby a zdravotnictví

Domov důchodců
Na počátku 90. let došlo k privatizaci některých zařízení zdravotní a sociální péče a ke vzniku nových soukromých zařízení s nabídkou speciálních služeb. Změnu zaznamenal také systém financování zdravotnictví. V Královéhradeckém kraji je poskytována ve zdravotnických zařízeních péče na vysoké úrovni (kvalitní technické a personální vybavení). V náchodském okrese zajišťuje zdravotnické služby Oblastní nemocnice Náchod, a. s. V oblasti sociálních služeb působí v našem okrese organizace a zařízení, která nabízejí - poradenství, rezidenční služby (domovy pro seniory, penziony, atd.), terénní služby (pečovatelská služba, stacionáře, atd.), služby sociální intervence, denní stacionáře a ostatní služby.