Dnes
Teplota: 27.4 °C

Územní studie krajiny pro ORP Náchod

Loga EU a MPMR

Od 1.10.2019 je v platnosti Územní studie krajiny pro ORP Náchod, která byla pořízena pro celé správní území obce s rozšířenou působností Náchod tj. pro území celkem 36 obcí.

Cílem pořízení územní studie krajiny ORP Náchod (dále také "ÚSK") bylo vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování.

Účelem bylo vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný. Na její pořízení bylo čerpáno z finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (specifický cíl 3.3, výzva č. 9).

30.9.2019 byla předána Kompletní textová a grafická část Územní studie krajiny pro ORP Náchod.