Dnes
Teplota: 27.9 °C

Úterý, 2.8.2022V jeho rukou běloveské lázně zpustly, nyní chce bránit jejich dalšímu rozvoji

V jeho rukou běloveské lázně zpustly, nyní chce bránit jejich dalšímu rozvoji


Po letech nepřehledných převodů majetku v běloveských lázních se na přelomu roku 2021/2022 díky rozhodnutí zastupitelů stalo vlastníkem město Náchod. Obnově lázeňství tak konečně nic nebrání.

I přesto se aktuálně opět snaží pan ing. Marian Khalifa, Ph.D. vnést alespoň „stín pochybnosti" na celou transakci a nabytí majetku lázní do vlastnictví města Náchoda.

Komentář starosty Náchoda Jana Birke:

„Městu Náchod byl doručen dopis ing. Khalify, který si vyžádal velmi jasnou a ostrou reakci. Tu připravila advokátní kancelář a její znění včetně dopisu ing. Khalify přikládáme v plném znění. Z textu odpovědi je více než patrné, že veškerá tvrzení či naznačování, která dopis obsahuje, jsou naprosto irelevantní. Naopak si klademe otázku, proč nedošlo k obnově lázní v době, kdy byl sám pisatel jejich vlastníkem a ona „nabízená součinnost" byla dle mnoha zkušeností víceméně imaginární. Město Náchod zcela odmítá všechna spekulativní tvrzení uvedená v dopise a trvá na svém stanovisku uvedeném v odpovědi! Běloveské lázně si vzít nenecháme!"

 

 


Přílohy:

dopis ing.Khalifa     (7624_779291354.pdf / 0,29 MB)
220801_SAS_Marian_Khalifa_Odpověď_na_dopis_ze_dne_19_7_2022     (7624_651291411.pdf / 0,58 MB)

Běloveské lázně Běloveské lázně

Další zprávy /