Dnes
Teplota: 0.7 °C

Pátek, 20.4.2018Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod

Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod


V projektu se počítá s maximálním možným využitím stávajících technologií, řešení a souvisejících aspektů (pracovní stanice, serverové a síťové prvky, bezpečnostní HW a SW pro servery, výchozí instalace a data IS GINIS a DERIK). Mimo to bude potřeba zřídit nové kompletní technologické centrum (serverovnu) v budově na ul. Zámecká 1845, které umožní pokrýt nároky zamýšlených nových funkcionalit informačních systémů GINIS a DERIK a nových systémů pro řízení přístupů, docházku a řízení a správu interních požadavků (v IT a správních činnostech). Současně bude zařízeno vylepšení konektivity v síti LAN MěÚ Náchod zřízením propojení optickými vlákny skrze stávající rozvody telekomunikačního poskytovatele v kolektorech teplárny.

Mezi očekávané výsledky (přínosy) projektu lze zařadit zejména elektronizaci vnitřních procesů, které doposud nebyly elektronizovány, zajištění celoplošné dostupnosti informačních systémů v rámci působnosti OVM a zvýšení spolehlivosti, průchodnosti informačních systémů směrem k dosažení účelu zvýšit efektivitu výkonu agend OVM.

Dopady tohoto projektů pocítí i občané a další subjekty díky lepší dostupnosti informací, zvýšení úrovně a kvality poskytovaných služeb, vyšší transparentnosti úřadu a souvisejících služeb.

V rámci projektu IROP 28. výzvy: Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005926 bude zefektivněna činnost a chod Městského úřadu v Náchodě.


loga loga

Další zprávy /