Dnes
Teplota: 0.3 °C

Odbor investic a rozvoje města

Rozsah hlavních působností

  • pečuje o památky města, včetně jejich údržby
  • provádí majetkovou a finanční spolupráci s příspěvkovými organizacemi města
  • zajišťuje investiční výstavbu a údržbu objektů v majetku města
  • zajišťuje sestavení a kontrolu rozpočtu obce (pouze pro údržbu majetku a investice)
  • připravuje investiční akce, zpracovává investiční záměry podle zadání, způsobu financování, projektové přípravy apod.; řeší majetkoprávní vztahy podle investičních záměrů a technickoekonomických požadavků; zpracovává rozpočty a plány nákladů na přípravné, průzkumové a projektové práce
  • připravuje, řídí a ukončuje projekty spolufinancované z národních zdrojů a zdrojů EU; buduje místní partnerství veřejného, soukromého a občanského sektoru; koordinuje vypracování místních regionálních strategií

Poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své působnosti.

Odbor spravuje finanční prostředky svěřené rozpočtem města v ORJ 12 a 13

Provoz MěÚ Náchod od 23. 11. 2020


 Úřad:

   po    8.00-13.00
   út    dle tel. dohody
   st    12.00-17.00
   čt    dle tel. dohody
   pá    dle tel. dohody


Objednaní klienti dle objednávkového systému v rámci elektronické obsluhy občana si mohou vyřídit své záležitosti v časech, na které jsou objednaní (příp. budou kontaktováni pro možnost přesunu termínu).

Provoz objednávkového systému zůstane tedy zachován v následujícím období s omezením na uvedené dny, tj. pondělí a středa.

Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.

Provoz MěÚ Náchod od 23. 11. 2020


 Úřad:

   po    8.00-13.00
   út    dle tel. dohody
   st    12.00-17.00
   čt    dle tel. dohody
   pá    dle tel. dohody


Objednaní klienti dle objednávkového systému v rámci elektronické obsluhy občana si mohou vyřídit své záležitosti v časech, na které jsou objednaní (příp. budou kontaktováni pro možnost přesunu termínu).

Provoz objednávkového systému zůstane tedy zachován v následujícím období s omezením na uvedené dny, tj. pondělí a středa.

Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.