Dnes
Teplota: 5.1 °C

Pondělí, 18.9.2017Zkvalitnění služeb Městského informačního centra v Náchodě, číslo projektu 17CRG04-0036

Zkvalitnění služeb Městského informačního centra v Náchodě, číslo projektu 17CRG04-0036


Na jaře letošního roku Město Náchod požádalo o dotaci na zkvalitnění služeb informačního centra, ta byla schválena. 

Dojde tak k pořízení informačních materiálů - letáků k již běžícím zápůjčkám audioprůvodců po významných místech města Náchoda, v nichž je nahrán text v češtině a polštině. Turista, který si audioprůvodce zapůjčí, obdrží i oboustranný, barevný leták. Na letáku bude mj. standardní mapa centra města, na které bude vyznačena trasa audioprůvodce spolu s očíslovanými zastávkami na trase. Dále zde budou vyznačeny další atraktivity, které se nacházejí v centru a jeho blízkosti. Leták bude zdarma poskytován i návštěvníkům, kteří si audiooprůvodce nezapůjčí a budou chtít získat základní informace o významných atraktivitách města Náchoda.

V rámci projektu na zkvalitnění služeb informačního centra je dále pořízena skříň pro propagační materiály a zakoupena elektronická registrační pokladna. 

Královéhradecký kraj na projekt s názvem „Zkvalitnění služeb Městského informačního centra v Náchodě", evidovaný pod číslem 17CRG04-0036, poskytl v rámci Programu Podpora činnosti turistických informačních center- 17CRG04 dotaci ve výši 41 000,- Kč.


Logo Královehradeckého kraje Logo Královehradeckého kraje

Další zprávy /