Dnes
Teplota: 5.4 °C

Pondělí, 18.9.2017Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda

Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda


V lednu letošního roku byly v rámci realizace projektu „Zateplení objektu č.p. 93 Lipí
u Náchoda", CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001529 zahájeny stavební úpravy, přinášející snížení energetické náročnosti provozu, multifunkčního objektu č.p. 93 na Lipí.

Jsou provedeny tyto práce: izolace proti zemní vlhkosti, rozvody vody, kanalizace a topení, rozvody elektroinstalace, opravy vnitřních omítek, nové sociální zázemí, výměna části oken a dveří, zateplení půdy.  Dále je provedena nová střešní krytina a zateplení obvodového pláště. V průběhu dokončovacích prací, které by měly být dokončeny v měsíci září, dojde
k provedení obkladů a dlažby sociálního zařízení,  nových podlah, úprav soklu včetně souvisejících venkovních úprav, nátěrů a vymalování celého objektu.

Stavební práce související se zateplením objektu, výměnou výplní otvorů, změně zdroje vytápění a novou otopnou soustavou jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

 


Logo Logo

Další zprávy /