Dnes
Teplota: 14.3 °C

Pátek, 5.5.2017Rekonstrukce chodníku a komunikace v ulici Nemastova v Náchodě

Rekonstrukce chodníku a komunikace v ulici Nemastova v Náchodě


Na podzim roku 2015 zahájilo Město Náchod ve spolupráci se správci inženýrských sítí přípravu společné akce v Nemastově ulici v Náchodě. Realizace byla dohodnuta na rok 2017 tak, aby všichni investoři mohli zajistit ve svých rozpočtech finanční prostředky na realizaci oprav. S ohledem na umístění inženýrských sítí bylo nutné koordinovat i jednotlivé projekční práce.

Investory jsou:

ČEZ, zhotovitel MATEX HK s.r.o. - uložení vrchního vedení nízkého napětí do země

Innogy, zhotovitel GASCO spol. s r.o. - rekonstrukce plynovodu

Město Náchod, zhotovitel KENVI CZ s.r.o. - oprava dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, chodníků a komunikace, náklady stavby dle uzavřené SOD - 11,150 mil. Kč

 

Důležité termíny:

V současné době je realizována samostatná akce společnosti ČEZ - uložení vrchního vedení nízkého napětí do země. Tyto práce probíhají za částečné uzavírky s termínem dokončení 19. 5. 2017.

V úterý 9. 5. 2017 bude zahájena samostatná akce společnosti Innogy (dříve RWE) - rekonstrukce plynovodu. Rekonstrukce plynovodu bude začínat v řadové zástavbě v Nemastově ulici od čp. 1912 po čp. 1900 a bude provedena ve třech etapách. III. etapa bude ukončena dle harmonogramu společnosti Innogy do konce června 2017. Po tuto dobu bude v této části ulice úplná uzavírka.

V dalších etapách, které budou probíhat směrem dolů ulicí Nemastovou v červenci a srpnu 2017, dojde k částečné uzavírce komunikace.

V termínu od 17. 7. do 4. 8. 2017 bude provedena rekonstrukce plynovodu v ul. Na Výsluní od čp. 1450 po křižovatku s ul. Nemastovou.

Rekonstrukce plynovodu bude dle harmonogramu ukončena do 1. 9. 2017.

V pondělí 15. 5. 2017 bude zahájena akce Města Náchoda - oprava dešťové kanalizace, chodníků, veřejného osvětlení a komunikace. Nejprve bude opravena dešťová kanalizace. Práce budou probíhat po 50ti metrových úsecích ve třech etapách:

I. a II. etapa od čp. 1320 po čp. 1456 v termínu od 15. 5. do 23. 6. 2017.

III. etapa od křižovatky s ul. Českoskalickou po čp. 1358 v Nemastově ul. v termínu od 26. 6. do 11. 8. 2017.

V termínu od 17. 7. 2017 budou za úplné uzavírky prováděny práce na opravě veřejného osvětlení, chodníku a komunikace v úseku od hřiště po čp. 1456.

V termínu od 14. 8. 2017 budou za úplné uzavírky prováděny práce na opravě veřejného osvětlení, chodníku a komunikace v úseku od čp. 1320 po čp. 1359.

V průběhu září 2017 budou za úplné uzavírky prováděny práce na opravě veřejného osvětlení, chodníku a komunikace v úseku od křižovatky s ul. Českoskalickou po čp. 1358 v Nemastově ul.

Na závěr akce bude provedena konečná úprava komunikace - asfaltový kryt v celé délce opravy ulice Nemastova a v části ulice Na Výsluní, dotčené rekonstrukcí plynovodu.

V celé ulici provede společnost VAK Náchod kontrolu vodovodních přípojek a zřízení nových kanalizačních přípojek.

 

Dopravní omezení související s opravami:

Městská hromadná doprava do sídliště bude v období od 9. 5.2017 do konce června 2017 vedena ulicí Václavickou, ve směru do sídliště, s otáčením v prostoru zastávky Náchod - Branka, sídliště. Autobusové zastávky Náchod, Nemastova a Náchod, Branka, sídliště budou obsluhovány.

Vedení trasy MHD v září 2017 bude upřesněno dle aktuálního stavu probíhajících stavebních prací a po vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu Náchod a dále dopravce CDS Náchod.

Po celou dobu provádění prací bude umožněn přístup složkám Integrovaného záchranného systému. Vlastníkům nemovitostí bude zajištěn přístup k nemovitostem po pracovní době, v nutných případech, nebo po dohodě s realizační firmou. Obyvatelé nemovitostí dotčených stavbou budou zástupcem zhotovitele operativně upozorňováni na průběh výstavby.


Nemastova ulice Nemastova ulice

Další zprávy /