Dnes
Teplota: 20.2 °C

Pátek, 21.02.2020Zaplaťte poplatek za odpady do konce února!

Zaplaťte poplatek za odpady do konce února!


Se začátkem nového roku přicházejí opět každoroční povinnosti platit místní poplatky. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovuje základní sazbu místního poplatku za komunální odpad pro rok 2020 na částku 900 Kč za osobu. Ten, kdo zaplatí celý poplatek za odpady do 28. 2. 2020, získá slevu ve výši 450 Kč a může tak zaplatit stejně jako v letech předchozích - 450 Kč!

Při platbě ročního poplatku v období od 1. 3. do 31. 5. 2020 činí sleva 250 Kč z celkové roční sazbu poplatku, a zaplatíte tedy 650 Kč. Od 1. 6. do 30. 9. 2020, kdy je nutné poplatek uhradit nejpozději, pak platí základní roční sazba 900 Kč, po tomto datu se již navyšuje o sankci ve výši 50 % (tj. o příslušenství poplatku).

A jak poplatek uhradit?

Bezhotovostním převodem na účet č. 19337551/0100 vedený u Komerční banky, a. s., variabilní symbol - rodné číslo poplatníka, specifický symbol - číslo domu trvalého pobytu, složenkou, nebo hotově na Městském úřadu v Náchodě na adrese Němcové 2020 (vedle polikliniky) - v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin, v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v pátek od 8:00 do 11:00 hodin.

Nezapomeňte zaplatit "poplatek za odpad" včas - výrazně ušetříte!

Upozorňujeme občany, kteří budou chtít uplatnit svůj nárok na osvobození dle článku 6 OZV č. 3/2019, aby tak nezapomněli učinit nejpozději do 30. 9. 2020 (doložením skutečností s aktuálním datem roku 2020). Pokud takto neučiní, nárok na osvobození jim zanikne (toto platí pro všechny druhy osvobození uvedené v OZV č. 3/2019). Povinnost uhradit poplatek za odpady se v souladu s platnou vyhláškou města vztahuje i na občany s trvalým pobytem na ohlašovně, tj. Masarykovo nám. 40, a to i přesto, že zde nebydlí a zdržují se v jiných městech. Pokud nedoloží doklad o úhradě poplatku v jiném městě, jsou povinni uhradit poplatek v Náchodě!


Ilustrační foto Ilustrační foto

Ilustrační foto Ilustrační foto

Další v galerii 3

Další zprávy /