Dnes
Teplota: 19.1 °C

Pátek, 30.04.2021Zjišťování potřeb v oblasti sociálních služeb

Zjišťování potřeb v oblasti sociálních služeb


V průběhu měsíce května 2021 provádí výzkumná agentura Sociotrendy ve spolupráci s městem Náchod výzkum zaměřený na mapování potřeb a sociálních problémů obyvatel Náchoda ve vztahu k sociálním službám, ale také k otázkám bydlení apod. Cílem je zjistit nejen aktuální stav potřebnosti a spokojenosti obyvatel, ale i oblasti, ve kterých by potřebovali lepší podmínky nebo podporu, které by pomohly zlepšit jejich životní sociální situaci.

Odkaz na průzkum zde https://bit.ly/odpovime

Informace z výzkumu budou podkladem pro stanovení priorit v rámci služeb pro občany a další rozvoj v oblasti sociálních služeb v následujících letech v Náchodě.

Výzkumná agentura Sociotrendy je poskytovatelem komplexních služeb v oblasti celorepublikového výzkumu veřejného mínění, socioekonomických a legislativních analýz. Služby poskytuje od roku 2002. Je členem České marketingové společnosti. Zázemí odborníků a jejich dlouholeté zkušenosti umožňují realizovat výzkumné projekty různého typu, poskytovat konzultace a provádět dílčí výzkumné činnosti a služby obcím, státním i nestátním institucím.

Výzkum je realizován v rámci Operačního programu zaměstnanost, individuálního projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II , reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0011870".Logo OPZ barevné


ilustrační foto ilustrační foto

Logo OPZ barevné Logo OPZ barevné

Další zprávy /