Dnes
Teplota: 16.6 °C

Pondělí, 23.1.2017Úhrada místního poplatku za psa

Úhrada místního poplatku za psa


Místní poplatek ze psů na rok 2017 je splatný  do dne 30. června 2017.

 

Roční sazba poplatku ze psa (pokud není držitel osvobozen) činí:

 

-rodinný dům 400,-- Kč
-jiný než rodinný dům (dům s více jak čtyřmi byty) 1200,-- Kč
-lokalita Dobrošov, Jizbice, Lipí, Pavlišov 200,-- Kč
-poživatelé důchodu (důchodů), které jsou jediným zdrojem příjmů 200,-- Kč

 

 

(u druhého a dalšího psa je poplatek navýšen o 50%)

 

Místní poplatek je možné hradit na účet města Náchoda:

 

-převodem na účet číslo: 19-222551/0100

-hotově v pokladně MěÚ Náchod (budova radnice-Masarykovo náměstí 40)

-poštovní poukázkou na účet číslo: 19-222551/0100

 

(variabilní symbol je desetimístný - 134100 + číslo evidenční známky psa)

 

Ing. Ladislav Šimek, vedoucí odboru správy majetku a financování

 

 Formuláře:

 

    Odhlášení psa z evidence k místnímu poplatku ze psů
    Ohlášení psa k místnímu poplatku ze psů - registrační karta držitele (chovatele) psa
    Ohlášení změny psa v evidenci k místnímu poplatku ze psů
    Vydání nové evidenční známky pro psa v evidenci MěÚ Náchod


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /