Dnes
Teplota: 23.5 °C

Pondělí, 08.04.2024Uzavírka komunikace Česká Skalice–Zlíč

Uzavírka komunikace Česká Skalice–Zlíč


Od 8. 4 do 30. 11. 2024 bude z důvodu rekonstrukce komunikace omezen provoz v uvedeném úseku.

Jedná se o úplnou uzavírku silnice č. III/304 9 v km provozního staničení 6,900-7,055 (v obci Zlíč) v km provozního staničení 7,300-8,700 (úsek Zlíč-Česká Skalice) silnice č. III/304 12 v km provozního staničení 0,000-0,030 (v obci Zlíč)

Objízdná trasa Česká Skalice - Červený Kostelec, Zlíč : Česká Skalice (I/33) - Kleny (I/33) - Vysokov (I/33) - Náchod (I/33, I/14) - Dolní Radechová (I/14) - Horní Radechová (I/14) - Červený Kostelec (I/14, III/303 6, III/304 9) - Červená Hora (III/304 9) - Žernov (III/304 9) - Zlíč (III/304 9 ) - obousměrně

Objízdná trasa Česká Skalice - Ratibořice : Česká Skalice, třída T.G.Masaryka (III/304 9) - silnice I/33 - silnice III/304 18 (Dubno) - Zlíč (III/304 9) - Ratibořice (III/304 8) - obousměrně

Objízdná trasa Česká Skalice - Zblov: Česká Skalice, třída T.G.Masaryka (III/304 9) - Vysokov (I/33, III/033 27, III/304 16) - Studnice (III/304 16, III/304 12) - Zblov - obousměrně

Autobusová linková doprava:

Bude vydán výlukový jízdní řád. Uzavírka se dotkne provozu veřejné linkové autobusové dopravy na licencích: 642302, 642320 (CDS s.r.o. Náchod) a 662302 (AUDIS BUS s.r.o.).

V termínu od 8. 4. do 11. 5. 2024 bude pro linkové autobusy umožněn průjezd přes rekonstruovaný most ve Zlíči, objízdná trasa povede z České Skalice z II/304 9 na I/33 a dále přes Dubno III/304 18 do Zlíče na svou trasu.

V termínu od 12. 5. do 30. 6. 2024 a od 2. 9. do 30. 11. 2024 objízdná trasa pro autobusy povede z České Skalice z ulice T. G. Masaryka na silnici I/33 směr Vysokov, poté na silnici III/304 16 a silnici  III/304 12 do Zlíče, na svou trasu.

Pro spoje zajišťující obslužnost Zlíče bude využívána trasa přes Dubno III/304 18. Z důvodu nutnosti zajistit místo otáčení ve Zlíči, budou vybrané spoje zajíždět ve Zlíči na parkoviště směr Ratibořice.

Z důvodu objízdných tras budou zřízeny dvě další náhradní zastávky autobusu.

Dotčené zastávky:

Česká Skalice, Zlíč, odb. Zblov - nová dočasná zastávka dle DIO umístěna v obou směrech u mostu ev. č. 3049-1 (pro spoje směr Žernov)

Studnice, pošta - nová dočasná zastávka dle DIO umístěna v obou směrech v obci na úrovni č. p. 64 (spoje směr Zblov)

V termínu od 1. 7. do 1. 9. 2024 bude oproti předchozím opatřením navíc uzavřena křižovatka ve Zlíči sil. III/304 9 a III/304 12. Po dobu této etapy bude přemístěna zastávka Studnice, Zblov před č. p. 2.

 

 

 


ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /