Dnes
Teplota: 1.7 °C

Neděle, 20.11.2022Rekonstrukce místní komunikace v ulici Nad Březinkou v Náchodě

Rekonstrukce místní komunikace v ulici Nad Březinkou v Náchodě


Od června do listopadu realizovalo město Náchod rekonstrukci částečně zpevněné štěrkové komunikace v ulici Nad Březinkou v Náchodě.

Opravy se dočkala komunikace v celé délce od křižovatky s ulicí Na Pláni. Součástí stavby je i vybudování nového propojovacího chodníku v místě původní vyšlapané pěšiny propojující ulici Nad Březinkou s ulicí Trojická. V ulici Nad Březinkou bylo během provádění stavebních prací firmou Alprim CZ s.r.o. doplněno také veřejné osvětlení.

O tom, že se jednalo o stavebně poměrně náročnou investiční akci, jejíž výsledek rozhodně stojí za to, se v tomto týdnu přesvědčili přímo na místě zástupci města Náchoda, starosta Jan Birke, místostarostové Jan Čtvrtečka, František Majer a Milan Vik, v doprovodu radní p. Lenky Hronkové, vedoucího odboru investic MěÚ Náchod Bohuslava Voborníka a Davida Šolce za společnost Alprim CZ.

Obyvatelé této části Náchoda, tak mají nyní podstatně lepší přístup ke svým domovům.

 

 


Rekonstrukce místní komunikace v ulici Nad Březinkou v Náchodě Rekonstrukce místní komunikace v ulici Nad Březinkou v Náchodě

Rekonstrukce místní komunikace v ulici Nad Březinkou v Náchodě Rekonstrukce místní komunikace v ulici Nad Březinkou v Náchodě

Další v galerii 6

Další zprávy /