Dnes
Teplota: 10.8 °C

Pátek, 13.11.2020Důležitá informace pro obyvatele ul. Na Horním konci a cyklisty

Důležitá informace pro obyvatele ul. Na Horním konci a cyklisty


V souvislosti s výstavbou mostu přes řeku Metuji v Bělovsi v ulici U Zbrojnice je v poslední etapě nutné dokončit nájezdy na mostní objekt. Proto bude třeba provést úplnou uzavírku ulice Na Horním konci. Bude se jednat o dva časové úseky v délce trvání tří dnů:

  1. 18.­-20. 11. 2020 bude probíhat násyp konstrukce tělesa komunikace předpolí mostu,
  2. 27. 11.-5. 12. 2020 bude probíhat pokládka asfaltových vrstev komunikace. Rozsah pokládky bude trvat tří dny, nicméně uvádíme delší dobu z důvodu závislosti na klimatických podmínkách pro provedení této činnosti.

Pokud to pracovní postup a další okolnosti dovolí, bude po pracovní době úsek provizorně zprovozněn. V době úplné uzávěry bude parkování vašich vozidel zajištěné v ul. U Zbrojnice, podél chodníku, a přístup pro pěší bude možný k vašim nemovitostem staveništěm přes nový most.

Děkujeme za pochopení.


Most v Bělovsi Most v Bělovsi

Další zprávy /