Dnes
Teplota: 1.3 °C

Čtvrtek, 22.10.2020Jak je to v souvislosti s nově zavedenými krizovými opatřeními s venkovními sportovišti v Náchodě?

Jak je to v souvislosti s nově zavedenými krizovými opatřeními s venkovními sportovišti v Náchodě?


Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platného od 21. října 2020 se zakazuje na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce (tedy i na sportovištích), pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest na stejném místě a ve stejný čas více než 2 osob vzdálených od sebe více než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Toto opatření zásadně omezuje sportování právě na venkovních sportovištích. Z toho důvodu a na základě zrušení tréninků všech sportovních klubů dnes vedení města rozhodlo provoz těch největších sportovišť v Náchodě, tj. hřiště Hamra, víceúčelové hřiště „u Plechovky" a dětské dopravní hřiště, po dobu platnosti krizových opatření uzavřít.

Venkovní hřiště u ZŠ T. G. Masaryka bude rovněž pro veřejnost uzavřeno a bude po dobu omezení sloužit pouze pro potřeby dětí docházejících do určené školy, kde je zajištěna péče o děti záchranářů. Všechna ostatní hřiště ve městě zůstávají za předpokladu dodržování všech nařízení bez omezení.

„Nechceme lidi ještě více omezovat, než je nezbytně nutné, proto jsme se naopak rozhodli zachovat provoz zimního pítka v Malých lázních v Bělovsi. Prostor kolem pítka jsme však označili a žádáme všechny milovníky běloveské minerálky, aby hlavně ve vlastním zájmu přistupovali jednotlivě a dodržovali předepsané rozestupy," uvedl starosta Jan Birke.


Provoz venkovních sportovišť v Náchodě Provoz venkovních sportovišť v Náchodě

Provoz venkovních sportovišť v Náchodě Provoz venkovních sportovišť v Náchodě

Další v galerii 5

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 23. 11. 2020


 Úřad:

   po    8.00-13.00
   út    dle tel. dohody
   st    12.00-17.00
   čt    dle tel. dohody
   pá    dle tel. dohody


Objednaní klienti dle objednávkového systému v rámci elektronické obsluhy občana si mohou vyřídit své záležitosti v časech, na které jsou objednaní (příp. budou kontaktováni pro možnost přesunu termínu).

Provoz objednávkového systému zůstane tedy zachován v následujícím období s omezením na uvedené dny, tj. pondělí a středa.

Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.