Dnes
Teplota: 0.3 °C

Středa, 7.2.2018Lávka přes železniční trať, Náchod

Lávka přes železniční trať, Náchod


Město Náchod v letošním roce plánuje výstavbu lávky přes železniční trať v Náchodě, která bude křížit obousměrnou trať Týniště nad Orlicí - Meziměstí v žkm 58,632 v intravilánu Města Náchoda. Lávka spojí konec ulice na Letné s ulicí Za Tratí. Součástí projektu je i výstavba nových chodníků na předmostí vhodně doplněná novým veřejným osvětlením.

Nový objekt je navržen pro převedení pěších v daném příčném řezu přes již zmiňovanou trať. Lávka pro pěší je navržena se šířkou mostovky 2,5 m. Délka přemostění lávky je 22,3 m, délkou nosné konstrukce lávky 23,85 m a délkou lávky pro pěší 29,8 m. Nová konstrukce lávky je navržena jako ocelová nosná příhradová konstrukce tvořena dvěma souběžnými příhradovými nosníky výšky 1,41m.

Výstavba lávky bude probíhat během výluky tratě Týniště na Orlicí - Broumov, která je plánovaná na období od 5. 9. 2018 do 30. 11. 2018.

Předpokládané náklady na akci činí 3 790 000 vč. DPH. Projekt s názvem „Lávka přes železniční trať, Náchod" se uchází o podporu z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu ve výší 1,7 mil. Kč.

Město Náchod se rozhodlo pro realizaci výše uvedeného projektu zejména z důvodu zvýšení bezpečnosti obyvatel města. V místě realizace stavby si totiž nezodpovědní chodci již řadu let zkracují cestu a hrozí zde riziko úrazu.

loga


Lávka přes železniční most Lávka přes železniční most

loga loga

Další zprávy /