Dnes
Teplota: 16.6 °C

Pondělí, 6.3.2017Náchodskou nemocnici podpoří nový nadační fond

Náchodskou nemocnici podpoří nový nadační fond


Zastupitelstvo města Náchoda schválilo na svém jednání 12. 12. 2016 založení Nadačního fondu pro podporu náchodské nemocnice.

"S nápadem založení nadačního fondu přišel pan ředitel Zbyněk Chotěborský a já jsem tuto aktivitu jednoznačně přivítal. Zřízení nadačního fondu umožní podpořit náchodskou nemocnici a její fungování především pro občany našeho města," uvedl starosta Náchoda Jan Birke. Finanční prostředky vybrané např. při pořádání různých společenských a kulturních akcí v Náchodě, mohou být následně využity prostřednictvím nadačního fondu přímo pro potřeby náchodské nemocnice a jejích pacientů.

"Na myšlenku oslovit město Náchod s návrhem na založení nadačního fondu mě vlastně přivedla výborná spolupráce Nadačního fondu Hospital Broumov, který spravuje město Broumov a broumovské nemocnice. Podle toho, jak se daří fondu přispívat k rozvoji nemocnice, soudím, že lidem a společnostem, které žijí a sídlí v Broumově a blízkém okolí není nemocnice lhostejná. Jsem tomu velice rád a každé pomoci si velmi vážím.

Jsem si jistý, že ani obyvatelům města Náchoda a blízkého okolí není zdejší nemocnice lhostejná, proto věřím, že nadační fond najde podporu jak u jednotlivců, tak i u organizací. Současně bych tímto rád poděkoval všem, kteří se na založení fondu podíleli," dodal předseda představenstva Oblastní nemocnice Náchod Ing. Zbyněk Chotěborský.

Začátkem letošního roku probíhal proces registrace nadačního fondu a jmenování členů správní a dozorčí rady (podrobně viz níže). Oblastní nemocnice Náchod, a.s., uspořádala již 17. ledna 2017 divadelní představení v Městském divadle dr. J. Čížka s názvem "Splašené nůžky" v nastudování herců Divadla Kalich autora Paula Pörtnera. Součástí programu bylo představení nového Nadačního fondu pro podporu nemocnice a také to byla jedna z prvních možností, jak prostřednictvím dobrovolného výtěžku z akce činnost fondu podpořit.

 

Nyní je již plně funkční bankovní účet 115-1410700207/0100 a budeme rádi, když jeho prostřednictvím náchodskou nemocnici podpoříte.

 

Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě

sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

IČ: 05827744

č. účtu: 115-1410700207/0100

správní rada:

MUDr. Jaroslav Vokůrka - předseda, MUDr. Edita Nováková - místopředseda, MUDr. Ladislav Tichý, Ing. Pavla Maršíková, Judita Koubková

dozorčí rada:

MUDr. Miroslav Škoda - předseda, Mgr. Hana Mílová, Marek Dvorský

zakladatel:

Město Náchod, kontaktní osoba: Sabina Matoulková, tel.: 491 405 210, 778 701 318, e-mail: s.matoulkova@mestonachod.cz


Náchodská nemocnice Náchodská nemocnice

Roll Up Roll Up

Další zprávy /