Dnes
Teplota: 5.1 °C

Čtvtek, 27.2.2014Poplatek za odpady v roce 2014

Poplatek za odpady v roce 2014


 

Zaplaťte do konce února 2014 - výrazně ušetříte!

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovuje základní sazbu místního poplatku za komunální odpad pro rok 2014 na částku 650 Kč za osobu, tzn. ve stejné výši jako v loňském roce.

Nezměněn zůstává i systém slev. Ten, kdo však zaplatí celý poplatek do 28. 2. 2014, získá slevu ve výši 200 Kč a může tak zaplatit stejně jako v roce 2012, 2013 a v letech předchozích - 450 Kč.

Při platbě ročního poplatku v období od 1. 3. do 31. 5. 2014 získáte slevu 150 Kč z celkové roční sazbu poplatku a zaplatíte 500 Kč. Do 30. 9. 2014, kdy je nutné poplatek uhradit nejpozději, platí základní sazba - 650 Kč, po tomto datu se již navyšuje o sankci ve výši 50 %.

Nezapomeňte tedy zaplatit „poplatek za odpad" včas - výrazně ušetříte!

 

 

Jak poplatek uhradit?

 

bezhotovostním převodem na účet č. 19337551/0100 vedený u Komerční banky, a. s., variabilní symbol - rodné číslo poplatníka, specifický symbol - číslo domu, složenkou nebo hotově na Městském úřadu v Náchodě na adrese Němcové 2020 (vedle polikliniky) - v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin, v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin.


ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /