Dnes
Teplota: 18.7 °C

Odbor správy majetku a financování- kontakty

Pro žadatele a odesílatele emailových podání (žádostí) našemu úřadu:

Aby bylo zaručeno bezpečné podání a doručení Vaší e-mailové zprávy na Město Náchod a na Městský úřad Náchod (hrozba spamu, vyřazení po antivirové kontrole, chybné zařazení atd.), obracíme se na Vás se žádostí, abyste svoji emailovou zprávu prvotně zasílali na oficiální zveřejněnou elektronickou adresu úřadu podatelna@mestonachod.cz a ne na emaily jednotlivých zaměstnanců. Na adrese podatelny bude Vaše podání řádně zaevidováno a zpětně odeslána informace o jeho doručení. Cílem tohoto opatření je maximální zefektivnění vyřízení Vašeho podání (žádosti).
Děkujeme za zjednodušení naší práce.Odbor správy majetku a financování

Sídlo: Masarykovo nám. 40
Telefon: 491 405 202
E-mail: ladislav.simek@mestonachod.cz
Vedoucí odboru: Ing. Ladislav Šimek

Zaměstnanci odboru

jméno
funkce
klapka
(mobil)
E-mail :
Adamu Zdeňka
účtárna
491405388
z.adamu@mestonachod.cz
Brátová Nicola Bc.
pronájmy majetku, věcná břemena
491405237
n.bratova@mestonachod.cz
Hetfleišová Jana
prodej a nákup nemovitostí
491405233
j.hetfleisova@mestonachod.cz
Hlavová Renata
účtárna
491405272
r.hlavova@mestonachod.cz
Hořínková Věra
účtárna
491405326
v.horinkova@mestonachod.cz
Hurdálková Iva
poplatky za odpady
491405263
i.hurdalkova@mestonachod.cz
Jarešová Lucie
pohledávky, daně a poplatky
491405291
l.jaresova@mestonachod.cz
Kudláč Karel
byty
491405247
k.kudlac@mestonachod.cz
Kudláčová Ladislava
výběr poplatků
491405263
l.kudlacova@mestonachod.cz
Lukášová Regina Mgr.
poplatky za odpady
491405280
r.lukasova@mestonachod.cz
Martincová Lenka Ing.
rozpočet,půjčky FRBM
491405271
l.martincova@mestonachod.cz
Mertlíková Dagmar
exekuce
491405186
773798378
d.mertlikova@mestonachod.cz
Měřinský Jaromír
správa hřbitova
491405-
491428480
hrbitov.mestonachod@centrum.cz
Molíková Dagmar
účtárna
491405274
d.molikova@mestonachod.cz
Pohlová Pavla
účtárna
491405278
p.pohlova@mestonachod.cz
Prostředníková Jaroslava
účtárna
491405275
j.prostrednikova@mestonachod.cz
Skalická Marcela
pohledávky, poplatek ze psů
491405225
m.skalicka@mestonachod.cz
Snítilá Hana
pokladna
491405279
h.snitila@mestonachod.cz
Suk Milan
energetik
491405290
m.suk@mestonachod.cz
Šimek Ladislav Ing.
vedoucí odboru
491405202
736613423
l.simek@mestonachod.cz
Škodová Renata
poplatky za odpady
491405187
r.skodova@mestonachod.cz
Štěpánová Renata
kontrola PO
491405497
r.stepanova@mestonachod.cz
Tylšová Milena
majetek
491405250
m.tylsova@mestonachod.cz
Zelenák Tibor Ing.
majetek
491405240
775303783
t.zelenak@mestonachod.cz