Dnes
Teplota: 13.7 °C

Středa, 18.4.2018Zápis do mateřských škol pro rok 2018/2019

Zápis do mateřských škol pro rok 2018/2019


Zápis do náchodských mateřských škol se uskuteční ve dnech 14. a 15. května 2018 od 9.00 do 15.00 hod.

Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:

1. rodný list dítěte

2. průkaz totožnosti zákonného zástupce, popřípadě doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči

3. vyjádření školského poradenského zařízení popřípadě také registrujícího lékaře v případě dítěte se zdravotním postižením

Kritéria pro přijímání dětí budou zveřejněna na webových stránkách mateřských škol nebo vyvěšena přímo v jednotlivých mateřských školách u zápisu.


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /