Dnes
Teplota: 18.0 °C

Sobota, 06.07.2024770 let města - významná osobnost Ing. Arch. František Kulhánek

770 let města - významná osobnost Ing. Arch. František Kulhánek


V rámci letošních oslav 770 let od první písemné zmínky o našem městě si připomínáme i mnoho významných osob, které se zapsaly výraznou měrou do historie našeho města. Právě dnes, 6. července, si připomínáme výročí 115 let od narození Ing. Arch. Františka Kulhánka.

Ing. Arch. František Kulhánek (6. 7. 1909 - 15. 3. 1996)

Jako rodák z Rokycan, vystudoval Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství v Praze, kde zároveň získal i výtvarné vzdělání v oborech kreslení a malba a sochařství.

Svou profesní dráhu zahájil jako stavařský praktikant při Městském úřadu v Rokycanech. V letech 1936-1938 pracoval jako městský inženýr v Dobrušce, ve které vyprojektoval několik nájemních domů. Se svou ženou a dětmi se na delší dobu přestěhovali do Náchoda, kde v roce 1938 František Kulhánek nastoupil do funkce přednosty technického a hospodářského oddělení Městského úřadu v Náchodě.

Je zde podepsán pod mnoha studiemi, brožurami (např. propagační materiál pro Výstavu 38 Náchod, propagační brožura města z roku 1939, studie Jak správně postupovat při úpravě obce) a projekty (např. výstavba přeložky silnice ze středu města na dosud nezastavěné území blíž řeky Metuje - dnešní Pražská ulice, bytové a rodinné domy, hájovna v Montaci, vodovod Machov - Náchod, sportovní hala na Hamrech, domov důchodců - dnešní Harmonie, přírodní divadlo na zámku a jiné). Je také autorem několika patentů (např. na ocelové konstrukce s opláštěním Copilitem).

V poválečném období spolupracoval na výstavbě Velkého Náchoda, skupinového vodovodu, rekonstrukci trati Starkoč - Václavice, úpravě prostoru před náchodským nádražím, na přípravě nového regulačního plánu a obnově památek. V 60. a 70. letech byl zaměstnán jako stavební technik v Rubeně Náchod, u družstva Inspira Náchod a později u Sportovních staveb Náchod.

Výraznou stopu ve městě zanechal i v oblasti ochotnického divadla a výtvarného umění včetně fotografie. Byl autorem mnoha divadelních výprav a scén a společně s Janem Šimáně zdramatizoval Jiráskův román Na dvoře vévodském. Jako člen náchodského klubu fotografů se účastnil výstav a je autorem loga, které s menší úpravou používá Fotoklub dodnes.

OSLAVME TO SPOLEČNĚ!


Další zprávy /