Dnes
Teplota: 26.0 °C

Úterý, 12.12.2023Náchodští zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2024

Náchodští zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2024


Na posledním letošním jednání, které se uskutečnilo v pondělí 11. 12. 2023 v Městském divadle dr. J. Čížka, projednali kromě nových obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích jeden z nejdůležitějších dokumentů pro chod města - rozpočet na rok 2024.

Z 23 přítomných zastupitelů (4 byli omluveni) hlasovalo 19 zastupitelů PRO, 4 se zdrželi hlasování.

Rozpočet na rok 2024 počítá s příjmy ve výši 479,5 mil. Kč a výdaji ve výši 595,3 mil. Kč. Rozdíl v příjmech a výdajích ve výši necelých 116 mil. Kč je především z důvodu investičních akcí.

Mezi ty nejvýznamnější bude v příštím roce patřit dokončení stavby spolkového domu (7 mil. Kč z celkových 72 mil. Kč), výstavba tenisové haly (cca 40 mil. Kč), rekonstrukce budovy kolonády ve Velkých lázních v Bělovsi (22 mil. Kč, bude spolufinancováno z prostředků EU prostřednictví projektu Balneum Glacensis), revitalizace lázeňského parku (2. etapa - odhad 85 mil. Kč), nové veřejné osvětlení na Klínku (13 mil. Kč). Nezanedbatelné budou opět investice do komunikací a chodníků, na které je v příštím roce počítáno s částkou ve výši 30 mil. Kč. Realizace některých investic je pak podmíněna získáním dotačních titulů.

 

 


Náchodští zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2024 Náchodští zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2024

Další zprávy /