Dnes
Teplota: 24.5 °C

Čtvrtek, 25.05.2023Spolupráce Města Náchoda a Nadačního fondu KAPLICKY CENTRE může začít

Spolupráce Města Náchoda a Nadačního fondu KAPLICKY CENTRE může začít


Náchod, 25. 5. 2023

Ve čtvrtek 25. května 2023 uzavřelo Město Náchod a Nadační fond KAPLICKY CENTRE memorandum o spolupráci, jehož text schválili zastupitelé na konci loňského roku. Svými podpisy jej ztvrdili starosta Jan Birke a  MgA. Eliška Kaplická Fuchsová.

První vlaštovkou pro přípravu spolupráce a jednání s Nadačním fondem KAPLICKY CENTRE byla zásadní informace o původu maminky světoznámého architekta Jana Kaplického, akademické malířce Jiřině Kaplické, která se v Náchodě narodila. Pro paní Elišku, která je rovněž výhradní držitelkou autorských práv po zesnulém Janu Kaplickém, byla jasná myšlenka vydat se se svou vizí do východních Čech, kde by ráda, mimo jiné, pracovala na zachování odkazu celé rodiny Kaplických.

 

Spolupráce bude probíhat na bázi podpory, rozvoje a propagace architektury a moderního umění v souvislosti s odkazem rodiny Kaplických.

 

Osobně cítím dluh především k připomenutí odkazu paní Jiřiny Kaplické, která se narodila v Náchodě. Nepochybně se tak řadí do rodiny významných náchodských rodáků a já bych si přál, aby se o jejím životě a díle vědělo. Tvorba paní Jiřiny Kaplické je nesmírným potěšením pro duši a to je něco, co nám v dnešní době hodně chybí. Toto je mimořádná příležitost a budu rád, když právě tím naši společnou spolupráci s NF Kaplicky Centre odstartujeme," vysvětlil starosta Náchoda Jan Birke.

 

První kroky povedou k uspořádání výstavy prací a připomenutí života a díla paní Jiřiny Kaplické. Město Náchod chce touto formou představit veřejnosti život a dílo manželů Jiřiny a Josefa Kaplických. Už nyní spolupracuje Nadační fond KAPLICKY CENTRE s náchodskou firmou Darré na vytvoření kolekce produktů podle návrhů paní Jiřiny Kaplické.

 

„Jsem štastná, že po 15 letech existence NF Kaplicky centre můžeme veřejnosti představit život a dílo paní Jiřiny Kaplické, roz. Florové, významné botanické ilustrátorky. I proto, že příští rok uplyne 40 let od jejího úmrtí. Memorandum s městem Náchod je unikátní v tom, že maminka Jana Kaplického se narodila právě v Náchodě a já mám k tomuto regionu velmi blízký vztah," uvedla Eliška Kaplický Fuchsová.

 

Další formou spolupráce bude zapojení se do vytváření a realizace programu Kreativního centra ve Vile Čerych v České Skalici a rovněž využívat jeho prostory a další kapacity pro aktivity s obyvateli a návštěvníky regionu Kladského pomezí, odborníky a dalšími. Konkrétně se jedná o pořádání rezidencí, sympózií, diskusí o veřejném prostoru, jeho podobě a využití, mimo jiné i o možnosti umístění jedné z budov navržených právě Janem Kaplickým v prostoru budoucího areálu Velkých lázní v Náchodě-Bělovsi.

 

 


Spolupráce Města Náchoda a Nadačního fondu KAPLICKY CENTRE může začít Spolupráce Města Náchoda a Nadačního fondu KAPLICKY CENTRE může začít

Spolupráce Města Náchoda a Nadačního fondu KAPLICKY CENTRE může začít Spolupráce Města Náchoda a Nadačního fondu KAPLICKY CENTRE může začít

Další v galerii 5

Další zprávy /