Dnes
Teplota: 31.4 °C

Středa, 02.06.2021Informace o odstávce letních pítek v Malých lázních Běloves 2. –13. 6. 2021

Informace o odstávce letních pítek v Malých lázních Běloves 2. –13. 6. 2021


Dovolujeme si vás informovat, že v termínu 2.-13. 6. 2021 bude probíhat technologická odstávka letních pítek v Malých lázních v Bělovsi.

K technologické odstávce s pozastavením provozu dochází z důvodu vyčerpání kapacity stávajících filtrů na úpravně minerální vody (jedná se o pravidelnou údržbu, poslední výměna proběhla v srpnu 2020). V uvedeném termínu proto dojde k vyčištění vnitřního pláště filtračních nádob a naplnění novým filtračním materiálem. Následně proběhne sanitace celého systému a uvedení úpravny do provozu. V uvedeném termínu tedy nebude možné odebírat léčivou minerální vodu. Provoz bude neprodleně obnoven po dokončení údržby. Kolonáda a Malé Lázně zůstanou volně přístupné. Vodní prvek (brodící bazén), který je napájen minerální vodou z pítek, zůstane v provozu. Vyčištěn byl v době přechodu na letní provoz. Pokud nedojde ke komplikacím, bude úpravna spuštěna i dříve.

 


Informace o odstávce letních pítek v Malých lázních Běloves 2. –13. 6. 2021 Informace o odstávce letních pítek v Malých lázních Běloves 2. –13. 6. 2021

Další zprávy /