Dnes
Teplota: 9.1 °C

Úterý, 09.08.2022INFORMACE O NOVELE ZÁKONA O SILNIČNÍ DOPRAVĚ A O ZMĚNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ S ÚČINNOSTÍ OD 1.8.2022

INFORMACE O NOVELE ZÁKONA O SILNIČNÍ DOPRAVĚ A O  ZMĚNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ S  ÚČINNOSTÍ OD 1.8.2022


 

INFORMACE O NOVELE ZÁKONA O SILNIČNÍ DOPRAVĚ A O  ZMĚNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ S  ÚČINNOSTÍ OD 1.8.2022

Městský úřad, odbor Obecní živnostenský úřad Náchod informuje podnikatele v silniční motorové dopravě o tom, že dnem 1.8.2022 nabyl účinnosti zákon č.217/2022 Sb., kterým se mění zákon č.111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.  Nová právní úprava implementuje do českého právního řádu předpisy Evropské unie, které tvoří součást tzv. balíčku mobility (jde o celou řadu opatření, týkajících se především mezinárodní nákladní dopravy).

 

Z nejdůležitějších ustanovení nového zákona je třeba uvést, že se nově definuje tzv. „velké vozidlo". Za „velká vozidla" se podle nové právní úpravy považují vozidla určená pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, vozidla nebo jízdní soupravy přesahující 3,5 tuny určené k přepravě zvířat nebo věcí (stejně jako doposud) a nově též vozidla nebo jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určené k přepravě zvířat nebo věcí, je-li jimi provozována mezinárodní silniční doprava nebo vnitrostátní doprava na území státu, v němž dopravce nemá sídlo. Změna se tedy nejvíce dotkne nákladních dopravců, zajišťujících přepravu zboží do zahraničí, v našem regionu tedy zejména do sousedního Polska !  Naopak podmínky pro osobní dopravu, včetně taxislužby zůstávají i po novele, provedené zákonem č.217/2022 Sb. prakticky beze změny.

 

Novela zákona o silniční dopravě dále stanovuje přechodné období, po které bude možno požádat o změnu rozsahu dosavadních koncesí pro silniční motorovou dopravu nákladní.    Podnikatel, který byl podle stávající právní úpravy oprávněn provozovat pouze silniční motorovou dopravu vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny, může požádat o rozšíření koncese o nákladní dopravu mezinárodní, provozovanou vozidly o hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny. Lhůta k podání žádosti je stanovena na 6 měsíců ode dne účinnosti novely, tedy do 1.2.2023. K žádosti bude třeba doložit splnění nových podmínek, tj. podmínku usazení, odborné a finanční způsobilosti, obdobně jako u dopravy „velkými vozidly".  K žádosti se bude vyjadřovat rovněž příslušný dopravní úřad, tj. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství. Její podání po dobu trvání přechodných ustanovení je osvobozeno od správního poplatku.

 

Podnikatel, který je ke dni 1.8.2022 podle stávající právní úpravy oprávněn provozovat silniční motorovou dopravu nákladní v celém rozsahu, tedy i „velkými" vozidly, může i nadále tento rozsah využívat (tj. včetně mezinárodní dopravy). Zůstává však zachována povinnost doložit dopravnímu úřadu trvání podmínky finanční způsobilosti, novelou byl termín splnění této povinnosti prodloužen o jeden měsíc (tj. do 31.8.2022 namísto dosavadního 31. července).

 

Bližší informace o novele zákona o silniční dopravě lze získat u Městského úřadu Náchod, odboru Obecní živnostenský úřad, nebo u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

 

 

 

Ing. Martin Imlauf

vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad Náchod

 

 


Další zprávy /