Dnes
Teplota: 20.2 °C

Pondělí, 25.9.2023Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda


V pondělí 25. září 2023 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka, 8. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

 

http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/zive-vysilani/

 

P r o g r a m :


1/ Majetkoprávní úkony obce
2/ Koncepce rozvoje škol a školských zařízení zřizovaných městem Náchod na období 2024-2028
3/ Rozbor hospodaření za I. pololetí 2023
4/ Změna č. 5 Územního plánu Náchod - pořízení
5/ Česko-polský projekt - Společně přes hranice generací-Dohoda o spolupráci na projektu
6/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
7/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města
8/ Schválení převodu schodolezu ze ZŠ Náchod-Plhov, Příkopy 1186 do ZŠ, Náchod, Komenského 425
9/ Rozpočtová opatření
10/ Zápis z finančního výboru
11/ Diskuse
12 / Závěr


ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /