Dnes
Teplota: 11.2 °C

NÁCHODSKÁ VÝTVARNÁ ZIMA / NACHOD ART WINTER

Galerie výtvarného umění v Náchodě - Jízdárna Náchod


17.12.2022 - 02.04.2023 v Vstupné: 

od 17/12/2022 do 02/04/2023

GVUN Jízdárna


Kurátorka výstavy Nongkran Panmongkol

 

vernisáž 16. prosince 2022 v 17 hodin

 

V letošním roce připravuje Galerie výtvarného umění v Náchodě výstavu Náchodská výtvarná zima - výstava regionálních umělců se zahraniční účastí (Nachod Art Winter - regional fine art exhibition with international cooperation/participation). Kurátorkou výstavy je Nongkran Panmongkol dlouhodobě působící ve Stockholmu, v severním Thajsku a pravidelně i v Česku. Kurátorka se rozhodla oslovit užší okruh autorů ve srovnání s tradičním formátem Náchodského výtvarného podzimu.
Její pohled je formován jejím nadhledem a zkušeností v mezinárodním kontextu se zřetelem na podoby současného umění v site-specific (geografickém) kontextu, ve společenském kontextu, včetně insitního umění.
Kontrasty/hranice mezi profesionálním (tržně úspěšným) a neprofesionálním současným uměním, uměním amatérským, uměním autodidaktů, komunitním uměním a privilegovanými formami dnešního vizuálního umění mizí nebo se mění.

 

This year, the Gallery of Fine Art in Nachod is working on an exhibition named Nachod Art Winter - a regional fine art exhibition with international cooperation and participation.
Nongkran Panmongkol is the curator of this exhibition. She is based in Stockholm and in Phrae (located in Northern Thailand), and she is periodically active in Czechia. She has decided to invite fewer artists than are usually invited to the traditional exhibitions of this decades-old art space. This is to place more concentrated focus the selected creators.
Her perspective has been formed from her experience of the international contexts she transitions through. She focuses on contemporary art in site-specific (geographical) contexts, as well as social contexts, with an eye on art brut (outside art).
The limits and borders of multiple art forms, including professional (successful and market-oriented) art, non-professional contemporary art, amateur art, self-taught art, community art, folk art, and privileged forms of contemporary visual art, are blurred and constantly disappearing or changing. This exhibition seeks to blur those borders even further by presenting art from different contexts in the same environment.

 Další informace

Přílohy:

NVZ     (34721_3236123714.jpg / 1,05 MB)