Dnes
Teplota: 27.5 °C

Životní situace


Pojmenování (název) životní situace

Ověření dokladů pro použití v cizině (rodné, oddací nebo úmrtní listy, vysvědčení o právní způsobilosti)
 
Základní informace k životní situaci

- má-li být v cizině uznána veřejná listina (matriční doklad, vysvědčení, ...), kterou vydal matriční úřad v ČR, je ve většině států třeba, aby tato listina byla opatřena vyšším ověřením příslušného orgánů státní správy a následně superlegalizována nebo opatřena Apostillou

- matriční doklady vydané matrikami ve správním obvodu MÚ Náchod (Červený Kostelec, Česká Skalice, Hořičky, Hronov, Machov, Nový Hrádek, Police nad Metují) musí být nejprve opatřeny ověřením MÚ Náchod a poté odborem legalizace Ministerstva zahraničních věcí ČR

- žádá se osobně na matrice Městského úřadu Náchod, která sídlí vbudově radnice, nám. T.G.M. čp. 40, II. patro - dveře č. 14


 
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

fyzická osoba, které se doklad týká, nebo její manžel, rodiče, děti, sourozenci a zplnomocnění zástupci


 
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění požadovaných náležitostí.


 
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou nebo ústní žádost o ověření dokladu pro cizinu.


 
Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Náchod, matrika - sídlí v budově radnice, nám. T.G.M. čp. 40, II. patro - dveře č. 14


 
Jaké doklady je nutné mít s sebou

 doklad, kterým prokáže svoji totožnost (platný občanský průkaz, platný cestovní doklad)


 
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

lze využít tiskopis zoddílu „formuláře" odbor správní (pouze pro podání na matrice vNáchodě)

 

Žádost o vydání matričního dokladu


 
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

správní poplatek se na matrice nevybírá


 
Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta není stanovena - zpravidla ihned.


 
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


 
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány


 
Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.


 
Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správní


 
Popis byl naposledy aktualizován

11.1.2011
 
Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.