Dnes
Teplota: 18.7 °C

Životní situace


Pojmenování (název) životní situace

Ohlášení tomboly, u níž výše herní jistiny činí více než 100.000,- Kč nebo turmaje ,malého rozsahu dle Zákona č.186/2016 Sb., o hazardních hrách
 
Základní informace k životní situaci

Předmětem je ohlášení hazardní hry, kterou je tombola nebo turnaj malého rozsahu a to nejméně 30 dnů přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry.


 
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zástupce provozovatele, který splňuje požadavky vyplývající z § 6 Zákona č.186/2016 Sb., o hazardních hrách.


 
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 Podání písemného ohlášení v souladu se Zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.


 
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 

Podáním písemného ohlášení s povinnými náležitostmi:

  • obecné náležitosti
  • název a popis ohlašované hazardní hry,
  • adresa místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována
  • dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,
  • určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených tímto zákonem,
  • herní plán,
  • v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.

Za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení.


 
Na které instituci životní situaci řešit

  Městský úřad Náchod, odbor správy majetku a financování, Masarykovo náměstí 40, Náchod, I. mezipatro, č. dveří 3, Lucie Jarešová,  odborný pracovník - daně a poplatky,  tel. 491 405 291.


 
Jaké doklady je nutné mít s sebou

  písemné ohlášení konkrétní hazardní hry


 
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 Formuláře jsou také k dispozici u uvedeného pracovníka správce poplatku.zadpovtomb.rtf


 
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku


 
Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 Do 30 dnů od podání žádosti


 
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


 
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další  činnosti nejsou stanoveny. 


 
Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním elektronickou poštou.


 
Za správnost návodu odpovídá útvar

 

11. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č.280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

12. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti:

Lze uložit sankce v souladu se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

13. Za správnost popisu odpovídá: odbor správy majetku a financování

14. Kontaktní osoba: Lucie Jarešová


 
Popis byl naposledy aktualizován

31.05.2019
 
Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.