Dnes
Teplota: 11.2 °C

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací


12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel o informace může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. V současné době nejsou vydána žádná rozhodnutí nadřízeného orgánu dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.