Dnes
Teplota: 18.9 °C

Příjem žádostí a dalších podání

- žádost či stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání je možné kromě ústního podání na příslušném odboru Městského úřadu Náchod podat písemně na adrese:

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod
ID datové schránky města Náchoda: gmtbqhx

- nebo prostřednictvím adresy elektronické podatelny podatelna@mestonachod.cz
Pro pohotové hlášení závad a nedostatků ve městě je zřízena služba: MMS - závady a nedostatky

Další informace lze získat na http://portal.gov.cz