Dnes
Teplota: 27.0 °C

Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho orgánu města, který napadené rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštními právními předpisy.

Součástí konkrétního rozhodnutí je poučení, ve kterém je uvedeno, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává.

Pro podání opravného prostředku není stanoven žádný formulář.