Dnes
Teplota: 9.8 °C

5. Případné platby lze poukázat

KB Náchod, číslo účtu: 19-222551/0100

variabilní symbol dle druhu poplatku, popř.  jiné platby
(doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést účel platby)

Odpady

KB Náchod, číslo účtu: 19337551/0100 variabilní symbol - rodné číslo poplatníka - (na každého poplatníka platbu zvlášť),  specifický symbol - číslo bytu (čp. domu).
(doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést účel platby)

Platby dle smluv

nutné respektovat čísla účtů uvedená ve smlouvě

Některé platby lze uhradit v hotovosti v pokladnách Městského úřadu Náchod na adrese Masarykovo náměstí 40, nebo Němcové 2020, případně platební kartou prostřednictvím platebního terminálu umístěného na adrese Němcové 2020