Dnes
Teplota: 20.9 °C

Poskytnuté informace podle zákona č.106/1999 Sb.Datum 13.10.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - o stavebních řízeních za 3. Q 2021


Datum 7.10.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Sdělení o odložení žádosti o informace adresované Krajskému soudu v Praze


Datum 6.10.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o Covid-19, o voličských průkazech


Datum 30.9.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - důvod pro odmítnutí žádosti - info neexistuje


Datum 25.8.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o loveckých lístcích pro cizince


Datum 5.8.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o existenci a obsahu některých dokumentů


Datum 20.7.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - o stavebních řízeních za 2.Q 2021


Datum 17.6.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o spolupráci s Čínou


Datum 3.5.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - podmínky vrácení řidičského oprávnění


Datum 21.4.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - poskytnutí kopií ze správního spisu


Datum 19.4.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - ke stavebním řízením za 1. čtvrtletí 2021


Datum 7.4.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovod. informace k žádosti o úplné kopie námitek ke Změně č. 1 ÚP V. Srbská


Datum 18.3.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o investičních plánech 2021-2022 - odkaz na zveřejněnou informaci


Datum 17.3.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace ke Změně č. 1 ÚP Vysoká Srbská


Datum 11.3.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o aplikaci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veř. správě


Datum 18.2.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o zadávání veřejných zakázek


Datum 17.2.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - důvod odmítnutí informace o opatřeních v lesích


Datum 2.2.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o způsobech vymáhání pohledávek


Datum 25.1.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - důvody odmítnutí info o držitelích loveckých lístků


Datum 18.1.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - ke stavebním rozhodnutím ve 4. čtvrtletí 2020


Datum 30.12.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o volebních okrscích


Datum 29.12.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Částečné informace o dispozicích obecním majetkem


Datum 21.12.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - k rozsáhlým informacím o 3 oblastech působnosti města


Datum 16.12.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o dopravních přestupcích


Datum 24.11.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - k informacím o demoličních výměrech


Datum 9.11.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - důvody odmítnutí žádosti


Datum 9.11.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - údaje o sociálním bydlení


Datum 5.11.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o pěti oblastech působení města Náchoda


Datum 27.10.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - ke stavebním řízením za 3.čtvrtletí 2020


Datum 18.8.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - důvod odmítnutí info o obalových odpadech


Datum 5.8.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - údaje o stavebních rozhodnutích


Datum 3.7.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - k informaci o podnájemní smlouvě


Datum 22.6.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - k demoličním výměrům


Datum 10.6.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - údaje o pozemku


Datum 25.5.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o autoškolách


Datum 19.5.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o měření rychlosti


Datum 30.4.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o provozu MHD


Datum 28.4.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o okolnostech postihů za průtahy


Datum 27.4.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - důvod odmítnutí informace


Datum 15.4.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o rozhodnutích dle z.č. 183/2006 Sb., za období 1.1. až 24.3.2020


Datum 14.4.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace k informacím o zaměstnancích


Datum 16.3.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o zdrojích rizik a kriz. dokumentaci


Datum 27.2.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o využívání mediace OSPOD


Datum 18.2.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o shromážděních v roce 2019


Datum 18.2.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o způsobu prodeje nemovitostí


Datum 11.2.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Investiční plány města - odkaz na zveřejněnou informaci


Datum 4.2.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o počtu služebních psů a psovodů u MP Náchod


Datum 23.1.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o rozhodnutí o odmítnutí žádosti-informace neexistuje


Datum 21.1.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o finančních investicích města


Datum 15.1.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o řízeních o odpojení od centr. zásobování teplem


Datum 10.12.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o aktuálnosti sazebníku


Datum 12.11.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o mzdových nákladech pracovníků státní památkové péče


Datum 9.10.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o odměňování zaměstnanců města


Datum 25.9.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o správcích tech. infrastruktury - odkaz na zveřejněnou informaci


Datum 24.9.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o reklamních zařízeních


Datum 24.9.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o kontrolách spisů


Datum 27.8.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o nabídkách k veřejným zakázkám


Datum 2.7.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
informace o zpracování žádostí o OP, ŘP, pasy


Datum 27.6.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace-smlouva o právní pomoci


Datum 12.6.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o řízeních ve věcech dopravních přestupků


Datum 27.5.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Smlouvy k pozemku-odkaz na zveř.informaci


Datum 27.5.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o zakázce na nábytek Zámecká


Datum 27.5.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o vnitřním předpisu k veř. zakázkám


Datum 12.4.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o deratizaci


Datum 10.4.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stavu jelena siky


Datum 10.4.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o dotazu na postup ohledně lanového parku


Datum 27.3.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o správních řízeních vedených se žadatelem o informace


Datum 11.3.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o žádosti stavebnímu úřadu, sdělení


Datum 25.2.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o městské zeleni, mobiliáři


Datum 22.2.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o seznamu starostů,sdělení


Datum 11.2.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o kamerovém systému městské policie


Datum 11.2.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stavebních řízeních v k.ú. Vysoká Srbská


Datum 7.2.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o metodickém pokynu


Datum 24.1.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
informace o počtu vyvlastňovacích řízení 2014-2018


Datum 10.1.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Investiční plány města-odkaz na zveřejněnou informaci


Datum 7.1.2019
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
doprovodná informace-o působení moderátora v Náchodě, o počtu obyvatel