Dnes
Teplota: 8.6 °C

Poskytnuté informace podle zákona č.106/1999 Sb.Datum 16.3.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o reklamních zařízeních


Datum 15.3.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o zajištění ochrany oznamovatelů, odkaz na internet. stránky s informacemi


Datum 15.3.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o pozemcích v k. ú. Staré Město nad Metují


Datum 7.3.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o investičních plánech 2023-2024


Datum 21.2.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o důvodu odmítnutí informace o dobové plánovací dokumentaci


Datum 1.2.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o důvodech odmítnutí žádosti o informace o dopravních přestupcích


Datum 18.1.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o jménu Honza


Datum 17.1.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o pomoci Ukrajině


Datum 11.1.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o realizaci ohňostrojů


Datum 6.1.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stavebních řízeních za 4. Q 2022


Datum 6.1.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o investicích města na rok 2023


Datum 5.1.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o důvodu odmítnutí informace o čase narození


Datum 21.12.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o postupu města při zadávání veřejných zakázek


Datum 20.12.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o důvodech odmítnutí žádosti o vile Panzinka


Datum 2.12.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o dokumentech ke stavbám RD v k.ú. Lipí u Náchoda


Datum 10.11.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o několika oblastech samosprávy


Datum 8.11.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Sdělení o odložení žádosti o informace - nevztahují se k působnosti MěÚ


Datum 25.10.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o některých přestupcích


Datum 25.10.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o dění v Náchodě, o místních základních školách - odkaz na zveřejněné informace


Datum 6.10.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stavebních řízeních za 3. Q 2022


Datum 4.10.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Další informace o umístění reklamního zařízení


Datum 29.9.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o umístění reklamního zařízení


Datum 29.9.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o okolnostech možného znečištění ovzduší


Datum 11.8.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o prodeji pozemků v k. ú. Běloves


Datum 5.8.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o odstranění staveb od 2/2022


Datum 18.7.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o okolnostech aplikace opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na pozem. komunikaci


Datum 14.7.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stavebních řízeních za 2. čtvrtletí 2022


Datum 27.6.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - důvod odmítnutí informace o skládce odpadu


Datum 20.5.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Sdělení o odložení žádosti o informace o obchvatu Náchoda


Datum 21.4.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o dvou obchodních společnostech


Datum 11.4.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o rozhodnutích dle stavebního zákona za 1. Q 2022


Datum 30.3.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Sdělení o odložení žádostí o informace o Ukrajině


Datum 24.3.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o poskytnutí mimořádně rozsáhlých el. informací


Datum 23.3.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o nahlédnutí do dokumentů


Datum 21.3.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o změně č. 1 ÚP Vysoká Srbská


Datum 17.3.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Část informací o rozhodnutích o odstranění stavby


Datum 14.3.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o důvodu odmítnutí žádosti - info při přípravě rozhodnutí


Datum 9.3.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o etickém kodexu


Datum 9.3.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o záboru chodníku


Datum 8.3.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Sdělení o odložení žádosti o informace o Ukrajině


Datum 24.2.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stacionárních radarech na území ORP Náchod


Datum 23.2.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - poskytnutí kopií listin o možných přestupcích


Datum 28.1.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o závazných stanoviscích za rok 2021


Datum 20.1.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o investičních plánech na rok 2022


Datum 7.1.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stavebních řízeních za 4.Q 2021


Datum 21.12.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o plotech v Dolní Radechové


Datum 13.10.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - o stavebních řízeních za 3. Q 2021


Datum 7.10.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Sdělení o odložení žádosti o informace adresované Krajskému soudu v Praze


Datum 6.10.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o Covid-19, o voličských průkazech


Datum 30.9.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - důvod pro odmítnutí žádosti - info neexistuje


Datum 25.8.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o loveckých lístcích pro cizince


Datum 5.8.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o existenci a obsahu některých dokumentů


Datum 20.7.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - o stavebních řízeních za 2.Q 2021


Datum 17.6.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o spolupráci s Čínou


Datum 3.5.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - podmínky vrácení řidičského oprávnění


Datum 21.4.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - poskytnutí kopií ze správního spisu


Datum 19.4.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - ke stavebním řízením za 1. čtvrtletí 2021


Datum 7.4.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovod. informace k žádosti o úplné kopie námitek ke Změně č. 1 ÚP V. Srbská


Datum 18.3.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o investičních plánech 2021-2022 - odkaz na zveřejněnou informaci


Datum 17.3.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace ke Změně č. 1 ÚP Vysoká Srbská


Datum 11.3.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o aplikaci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veř. správě


Datum 18.2.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o zadávání veřejných zakázek


Datum 17.2.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - důvod odmítnutí informace o opatřeních v lesích


Datum 2.2.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o způsobech vymáhání pohledávek


Datum 25.1.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - důvody odmítnutí info o držitelích loveckých lístků


Datum 18.1.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - ke stavebním rozhodnutím ve 4. čtvrtletí 2020


Datum 30.12.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o volebních okrscích


Datum 29.12.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Částečné informace o dispozicích obecním majetkem


Datum 21.12.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - k rozsáhlým informacím o 3 oblastech působnosti města


Datum 16.12.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o dopravních přestupcích


Datum 24.11.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - k informacím o demoličních výměrech


Datum 9.11.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - důvody odmítnutí žádosti


Datum 9.11.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - údaje o sociálním bydlení


Datum 5.11.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o pěti oblastech působení města Náchoda


Datum 27.10.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - ke stavebním řízením za 3.čtvrtletí 2020


Datum 18.8.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - důvod odmítnutí info o obalových odpadech


Datum 5.8.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - údaje o stavebních rozhodnutích


Datum 3.7.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - k informaci o podnájemní smlouvě


Datum 22.6.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - k demoličním výměrům


Datum 10.6.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - údaje o pozemku


Datum 25.5.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o autoškolách


Datum 19.5.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o měření rychlosti


Datum 30.4.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o provozu MHD


Datum 28.4.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o okolnostech postihů za průtahy


Datum 27.4.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - důvod odmítnutí informace


Datum 15.4.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o rozhodnutích dle z.č. 183/2006 Sb., za období 1.1. až 24.3.2020


Datum 14.4.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace k informacím o zaměstnancích


Datum 16.3.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o zdrojích rizik a kriz. dokumentaci


Datum 27.2.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o využívání mediace OSPOD


Datum 18.2.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o shromážděních v roce 2019


Datum 18.2.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o způsobu prodeje nemovitostí


Datum 11.2.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Investiční plány města - odkaz na zveřejněnou informaci


Datum 4.2.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o počtu služebních psů a psovodů u MP Náchod


Datum 23.1.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o rozhodnutí o odmítnutí žádosti-informace neexistuje


Datum 21.1.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o finančních investicích města


Datum 15.1.2020
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o řízeních o odpojení od centr. zásobování teplem