Dnes
Teplota: 12.8 °C

Formuláře


Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o společné územní rozhodnutí a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod (do 50 EO) potřebné k takovému vypouštění

Zveřejnil: Odbor životního prostředí
Sekce:5. Vodoprávní úsek
Poznámka:

Přílohy:

Žádost - editovatelný soubor RTF     (343_79131123544.rtf / 0,06 MB)
Žádost - needitovatelný soubor PDF     (343_9353112365.pdf / 0,1 MB)